Vad blir följden av klimatförändringarna? Onsdag 2 april

Lennart Olsson som leder LUCSUS (Lund University Center for Sustainability Studies) och medförfattare i IPCCs andra arbetsgrupp, svarar på vad som händer, framför allt på kort sikt, när den globala temperaturen stiger? Vad händer med livsmedelsförsörjning och med utvecklingsländer? Klockan 19.00 i Stadshallen, mingel från 18.30. Klicka på läs mer och följ länken: http://www.lund.se/Medborgare/Bygga-bo–miljo/Samhallsplanering-klimat-och-miljo/Klimat-hallbarhet-och-miljo/Klimatforelasningar-2014/  

Läs mer