Snoka efter snok. Föredrag tisdag 21 oktober

Jon Loman från Biologiska institutionen, Lunds universitet, håller en föreläsning om snoken och andra svenska ormar. Vad vet vi om ormar i Lunds kommun och hur kan du hjälpa till genom att rapportera ormar du ser? Vad behöver snoken för livsmiljö och hur ska du bete dig om du möter en orm? Tisdag 21 oktober […]

Läs mer

Bussutflykt: Landskapet och makten över mark

I vågor har vi människor ökat vår makt över naturen. Hos oss bröts en månghundraårig relativ balans under 1800-talet. Friare än tidigare gavs ägare makt över landskapet oavsett om det ägdes av gods eller bönder, stat eller kyrka. Sedan dess har rader av begränsningar tillkommit genom beslut och åtgärder av stat och kommun, men även […]

Läs mer

Miljösamtal: Hur stort ska Lund bli?

Storstadsregionerna växer medan mindre orter och kommuner utanför dessa koncentrationer krymper. Samtidigt drivs en politik med hållbarhet som givet prefix. I vilken mening är tillväxten i Sydvästskåne hållbar? Är kommunernas planmonopol en hållbar konstruktion? Finns det alternativa fysiska strukturer som bättre kan beakta de övergripande samhälleliga målen? Ola Jonsson från institutionen för kulturgeografi och ekonomisk […]

Läs mer