Miljösamtal: Underlag för ett klimatsäkrat Skåne onsdag 5 november

Hur kommer Skåne att påverkas av klimatförändringarna fram till år 2100? Vad händer med jord- och skogsbruk, energiförsörjning, transporter, stads- och landskapsplanering och människors hälsa? Vilka är utmaningarna och hur kan hållbarhet och långsiktighet stimuleras? Två forskare från Lunds universitet och 2 politiker presenterar arbetet med en ny rapport i ämnet, på Naturskyddsföreningens kansli på […]

Läs mer