Sopsortering räcker inte. Tisdag 3 nov

Det räcker inte med att vi och företagen är duktiga på att sortera våra sopor, utan det måste till nya lösningar för att avfallsmängderna ska minska. Anette Svingstedt har forskat på detta område och berättar hur utvecklingen ser ut och vilka nya lösningar som behövs. Föreläsning på Stadsbiblioteket klockan 18.00.

Läs mer