Bygg inte i Borgareparken!

LNF säger bestämt nej till förslaget att bygga höghus i Borgareparken och på Svenshögsskolans gård. När detaljplanen nu varit utställd för granskning har LNF lämnat ett kritiskt yttrande, där vi pekar på konflikterna med barnens behov av fria ytor och bilfri skolväg. LNF:s olika skrivelser i den här frågan finns under fliken LNF tycker – […]

Läs mer