Cykelturer i Lundabygden

Lundabygden är perfekt för cykelutflykter. Landskapet är platt och har ett väl utbyggt cykelvägnät, fina natur- och kulturhistoriska upplevelser och gott om kaféer, restauranger, badplatser, muséer och rastplatser.

I den här boken beskriver vi 23 cykelturer som passerar över 200 intressanta platser i Lunds kommun med omnejd. Boken innehåller också en stor karta där intressanta platser, cykelturerna och andra cykelvänliga vägar är inlagda.

Människans påverkan syns överallt. Det handlar om allt från forntidshögar och byar med lång historia till det industrilandskap som växte fram under det sena artonhundratalet och vår tids infrastruktur med många och stora vägar som rutar in naturen. Med denna guide vill vi hjälpa dig att läsa landskapet under cykelturen. Ökad kunskap ger nya upplevelser, och det finns mängder av historier att berätta på vägen.

Ge dig ut i Lundabygden med cykel och upplev landskapet – äventyret väntar runt hörnet!