Kemikalier

Forskare har visat att människor över hela världen har flera farliga kemikalier i sig hela tiden. Även om varje ämne för sig kanske ligger under gränsvärdena, så kan de samverka på ett skadligt sätt. Vi vet också alltför lite om de flesta kemikalier som finns i våra konsumentprodukter för att kunna säga om de är säkra för hälsan och miljön.

Fräsch på riktigt, utställning, Miljöveckan 2017

Kemikalier är kort sagt ett bekymmersamt område. Lunds Naturskyddsförening hade en tid en särskild arbetsgrupp kring kemikalier, en grupp som bl.a. ordnade föreläsningar, inventerade butiker och försökte tillverka egna hygienprodukter. Gruppen är f.n. nedlagd på grund av tidsbrist hos medlemmarna, men om intresse finns hjälper styrelsen gärna till att stötta en ny grupp på området.

 

 

 

 

 

En mängd bra bakgrundsmaterial om kemikalier finns på nätet. Här är några av många länkar hos Naturskyddsföreningens riksorganisation: