Klimatriksdagen 2018

Klimatriksdagen äger rum i Stockholm 4-6 maj, som många säkert redan vet. Nu kommer en representant för Klimatriksdagen, Therese Ek, till Lund för att berätta mer om vad som händer och hur man kan engagera sig. Hon är på Naturskyddsföreningens lokal på Nils Bjelkegatan 4 B från 17.30 måndag 12 februari, och räknar med att mötet (som inkluderar fika) pågår till ca 19. Den som inte kan komma, men är intresserad av att veta mer, kan mejla henne på therese.ek@klimatriksdagen.se. Hon hoppas kunna träffa många klimatengagerade lundabor!

Föreläsningen på Stadsbiblioteket 7 februari

Kommande onsdagskvälls föreläsare på Lunds stadsbibliotek, Magnus Johansson, har tyvärr fått förhinder. I stället kommer Tomas Björnsson, ordförande i LNF, att tala om drivkrafter för förändring mot ett hållbart samhälle. Det finns ju flera studier som visar att det är möjligt att leva ett gott liv utan utsläpp, men ändå går omställningen mycket trögt. Vad är det som bromsar, och vad kan miljörörelsen göra för att påverka utvecklingen i rätt riktning? är frågan.

Föreläsningen börjar klockan 18, och det blir tillfälle till frågor och diskussion efteråt. Den är öppen för alla. Välkomna!

Det händer mer i höstens program

Än är höstterminen inte slut i LNF. På programmet återstår ännu några onsdagsföreläsningar i Stadsbiblioteket och den traditionsenliga fågelspaningen längs reningsverksdammarna på trettondagen. Notera också utflykten till Måkläppen söndag 14 januari! Senare i januari kommer så programmet för våren 2018 här på sidan och hem i era brevlådor.

Glad sommar!

Lunds Naturskyddsföreningen önskar sina medlemmar, och alla andra, en riktigt god sommar med många härliga naturupplevelser. LNF tar nu en paus med sina egna arrangemang, men det finns andra lokalkretsar som ordnar utflykter eller annat även i sommar. Titta på webbsidorna för andra lokala Naturskyddsföreningar för att få tips!

LNFs program för höstens aktiviteter kommer att läggas ut i sin helhet här på sidan i mitten av augusti. Aktiviteterna går också att se i kalendariet till höger.

Kaffe och karta onsdag 14 juni

LNF har tagit fram en egen cykelkarta över Lunds omgivningar! Den är nu tryckt och klar att tas med ut på cykeltur. På kartan kan du se vilka vägar som har cykelbana, var du måste cykla i blandtrafik och hur mycket trafik det är och om vägen bjuder på uppförsbackar. Välkommen till länskansliet på Nils Bielkegatan 4B på en fika och få med dig en egen karta hem. Öppet hus kl 16-18.