Höstprogrammet 2022

Nu finns LNF program för hösten 2022 att läsa på nätet. Programmet innehåller bland annat info om det som ordnas på Stadsbiblioteket (sju föreläsningar och en debatt), och om de tretton andra arrangemangen som handlar om allt från fågelar till en fikacykling.
I höstens program finns också resultatet av vår valenkät. Den som vill ha fler exemplar av programskriften för att dela ut till intresserade vänner och bekanta är välkommen att höra av sig till någon i styrelsen.
LNF:s program för hösten 2022 är under tryckning och kommer att skickas hem till medlemmarna under vecka 35.

Lundapartiernas syn på miljöfrågorna 2022

Vilka partier säger klart nej till att bygga på den goda åkerjorden runt Lund? Vilka är redo att satsa på fler odlingslotter och stadsodlingsområden, och vilka kan tänka sig att plantera fler träd på gatorna i Lund?

Det får man reda på i Lunds Naturskyddsförenings valenkät 2022. Enkäten har skickats till alla politiska partier i Lunds kommunfullmäktige, och alla partier utom Feministiskt initiativ och Kristdemokraterna har svarat. I enkäten har politikerna ombetts att svara på nio miljö- och klimatförslag med anknytning till föreningens framtidsvision om ett hållbart och miljövänligt Lund.

Resultatet visat bl.a. att flera förslag bemötts positivt av merparten av partierna, och bör därför ha en god chans att bli genomförda. Det gäller förbättrad infrastruktur för cykling (bara L var tveksamma), mer stöd till kommunens naturvård (bara L och M var mot förslaget) och en utsläppsbudget för koldioxid (bara M och SD var emot).

Förslagen om ett lokalt klimatomställningsråd där alla delar av samhället deltar samt en stärkt kommunal klimatorganisation kan också ha chans att bli genomförda. Dessa förslag kommer från Lunds klimatpolitiska råd och får stöd av både C, FNL, Mp, S och V.

Noteras kan också att både S och C är emot breddning av E22-an, vilket kan öppna för ett stopp för denna del av projektet. (Själva avfarten vid Ideon har fortfarande stöd av majoriteten.)

Mer om resultatet av Lunds Naturskyddsförenings valenkät 2022

 

Cykelkartor över södra Sverige

Våra kartor för cyklister har utvidgats! Kartorna sträcker sig nu från sydkusten till strax söder om Varberg i Halland, hela Kronoberg och Blekinge samt till Mönsterås i region Kalmar. Norr om Kronoberg når de strax söder om Värnamo.

Här ser du lätt vilka vägar som leder ut i naturen och vilka som snabbast och säkrast tar dig mellan orterna. På cykelkartorna hittar du ett sammanhängande nät av cykelbanor och lågtrafikerade vägar där det går bra att cykla.

Kartbladen är indelade efter regioner.

Fikacykling runt Lund

Vad är gemensamt för Borgeby stenugnsbageri, Café Smedjan i Flyinge, Torna Hällestads lanthandel och Tirups örtagård? Jo, de är alla med i LNFs nya lista över fikacykling runt Lund. Listan innehåller 26 fikaställen på lagom cykelavstånd från Lund och byarna, och är kompletterad med en karta över lämpliga cykelvägar.
Det brukar ta cirka en timma att cykla en mil i måttlig takt. De föreslagna fikaställena ligger högst en dryg mil utanför Lund eller byarna, och turerna går på cykelbanor och lågtrafikerade vägar. Turerna bör därför utan problem gå att klara av under en förmiddag eller eftermiddag.

Dalbypar blir årets Lundacyklister

Familjen Fors – Årets lundacyklister

Nu är det beslutat vart LNFs utmärkelse ”Årets Lundacyklist” ska gå. Utmärkelsen, och ett presentkort på 1000 kr, överlämnades till paret Joakim och Maria Fors från Dalby vid cykelgruppens möte i veckan.

Familjen Fors äger ingen bil utan sköter sina transporter med cykel och kollektivtrafik. Joakim Fors cykelpendlar till Lund medan Maria Fors kollektivpendlar till Hässleholm. Vid utflykter i naturen cyklar barnen själva på färder under en mil, men på längre sträckor kan de åka el-lådcykel.

”Familjen Fors visar att det går att leva ett gott liv utan bil även i ett mindre samhälle på landsbygden”, heter det i avslutningen av LNFs prismotivering.

 

Filmtävlingen avgjord

Bildmediet är en stor inspirations- och informationskälla när det gäller djur- och växtliv på jorden, men också när det gäller klimatavtryck och miljöförstöring. Det är bakgrunden till den filmtävling för skolklasser som LNF ordnade hösten 2021, där vi ville låta ungdomar uttrycka sina tankar och känslor kring miljöpåverkan, klimatomställning och lokala insatser.

Vi fick in fem bidrag från LBS Kreativa Gymnasiet och ett från Apelskolan. Det var kreativa, lekfulla och informativa filmer. Se filmerna.

Ny Facebooksida

Lunds Naturskyddsförening har varit blockerad från sin Facebooksida sedan januari på grund av strul med Facebook, men nu är vi igång igen – dock med en ny Facebookadress som förhoppningsvis ska fungera bättre. Vi kommer att börja igen med att lägga ut notiser om klimat- och miljönyheter, och förstås informera om LNFs aktiviteter.

Välkommen till vår nya Facebooksida.

Cykeldagen flyttas till 11 juni

Vår cykeldag som vi planerar i samarbete med Tekniska förvaltningen är framflyttad. Den blir i stället lördagen den 11 juni. Då står vi på Stortorget med olika cykelaktiviteter mellan kl 10 och 14.

Paneldebatt på stadsbiblioteket

Onsdagen den 20e april blir det en paneldebatt med lundapolitiker. Den äger rum på Stadsbiblioteket. Då blir det en chans att känna politikerna på pulsen och höra vad de vill göra på klimatets och miljöns område. Det kommer också att bli möjligt för publiken att ställa egna frågor.

Deltagare i panelen är Amanda Thonander (M), Camilla Neptune (L), Lina Olsson (S) samt Shahad Lund (MP). Debatten leds av föreningens ordförande, Tomas Björnsson.

Debatten börjar kl 18, men det kan bli många åhörare, så kom gärna i god tid!