Cykelkartor över södra Sverige

Våra kartor för cyklister har utvidgats! Kartorna sträcker sig nu från sydkusten till strax söder om Varberg i Halland, hela Kronoberg och Blekinge samt till Mönsterås i region Kalmar. Norr om Kronoberg når de strax söder om Värnamo.

Här ser du lätt vilka vägar som leder ut i naturen och vilka som snabbast och säkrast tar dig mellan orterna. På cykelkartorna hittar du ett sammanhängande nät av cykelbanor och lågtrafikerade vägar där det går bra att cykla.

Kartbladen är indelade efter regioner.

Fikacykling runt Lund

Vad är gemensamt för Borgeby stenugnsbageri, Café Smedjan i Flyinge, Torna Hällestads lanthandel och Tirups örtagård? Jo, de är alla med i LNFs nya lista över fikacykling runt Lund. Listan innehåller 26 fikaställen på lagom cykelavstånd från Lund och byarna, och är kompletterad med en karta över lämpliga cykelvägar.
Det brukar ta cirka en timma att cykla en mil i måttlig takt. De föreslagna fikaställena ligger högst en dryg mil utanför Lund eller byarna, och turerna går på cykelbanor och lågtrafikerade vägar. Turerna bör därför utan problem gå att klara av under en förmiddag eller eftermiddag.

Dalbypar blir årets Lundacyklister

Familjen Fors – Årets lundacyklister

Nu är det beslutat vart LNFs utmärkelse ”Årets Lundacyklist” ska gå. Utmärkelsen, och ett presentkort på 1000 kr, överlämnades till paret Joakim och Maria Fors från Dalby vid cykelgruppens möte i veckan.

Familjen Fors äger ingen bil utan sköter sina transporter med cykel och kollektivtrafik. Joakim Fors cykelpendlar till Lund medan Maria Fors kollektivpendlar till Hässleholm. Vid utflykter i naturen cyklar barnen själva på färder under en mil, men på längre sträckor kan de åka el-lådcykel.

”Familjen Fors visar att det går att leva ett gott liv utan bil även i ett mindre samhälle på landsbygden”, heter det i avslutningen av LNFs prismotivering.

 

Filmtävlingen avgjord

Bildmediet är en stor inspirations- och informationskälla när det gäller djur- och växtliv på jorden, men också när det gäller klimatavtryck och miljöförstöring. Det är bakgrunden till den filmtävling för skolklasser som LNF ordnade hösten 2021, där vi ville låta ungdomar uttrycka sina tankar och känslor kring miljöpåverkan, klimatomställning och lokala insatser.

Vi fick in fem bidrag från LBS Kreativa Gymnasiet och ett från Apelskolan. Det var kreativa, lekfulla och informativa filmer. Se filmerna.

Ny Facebooksida

Lunds Naturskyddsförening har varit blockerad från sin Facebooksida sedan januari på grund av strul med Facebook, men nu är vi igång igen – dock med en ny Facebookadress som förhoppningsvis ska fungera bättre. Vi kommer att börja igen med att lägga ut notiser om klimat- och miljönyheter, och förstås informera om LNFs aktiviteter.

Välkommen till vår nya Facebooksida.

Cykeldagen flyttas till 11 juni

Vår cykeldag som vi planerar i samarbete med Tekniska förvaltningen är framflyttad. Den blir i stället lördagen den 11 juni. Då står vi på Stortorget med olika cykelaktiviteter mellan kl 10 och 14.

Paneldebatt på stadsbiblioteket

Onsdagen den 20e april blir det en paneldebatt med lundapolitiker. Den äger rum på Stadsbiblioteket. Då blir det en chans att känna politikerna på pulsen och höra vad de vill göra på klimatets och miljöns område. Det kommer också att bli möjligt för publiken att ställa egna frågor.

Deltagare i panelen är Amanda Thonander (M), Camilla Neptune (L), Lina Olsson (S) samt Shahad Lund (MP). Debatten leds av föreningens ordförande, Tomas Björnsson.

Debatten börjar kl 18, men det kan bli många åhörare, så kom gärna i god tid!

Klimatböcker

Har du lust att läsa någon faktabok eller skönlitterär bok om vår tids ödesfråga, klimatet? Lunds Naturskyddsförening har en lista över läsvärda böcker under rubrikerna Bakgrund, Lösningar, Konkreta tips, Ekonomi, Samhälle och Skönlitteratur. Listan med LNFs Klimatböcker sammanställdes för något år sedan men är nyligen uppdaterad.

 

Vårens program med framtidsfrågorna

Nu finns LNFs program våren 2022 att läsa på nätet. Programmet innehåller bland annat info om det som ordnas på Stadsbiblioteket (nio föreläsningar och en valdebatt), och om de elva andra arrangemang som handlar om allt från mossor till fågelholkar och vårblommor.
I vår har LNF också utökat programskriften med ett temablock om de viktiga framtidsfrågorna. Vilka är utmaningarna i Lunds kommun när det gäller transporter, naturresurser, biologisk mångfald etc? Vad vill vi att politikerna ska göra och inte göra under nästa mandatperiod? Texterna om framtidsfrågor är tänkta att hjälpa våra medlemmar att ställa frågor om detta inför valet.
Den som vill ha fler exemplar av programskriften för att dela ut till intresserade vänner och bekanta är välkommen att höra av sig till någon i styrelsen. Vi har tryckt upp en extra stor upplaga just för att kunna öka spridningen utanför de egna medlemmarnas led.