Cykelturer i Lundabygden

Lundabygden är perfekt för cykelutflykter. Landskapet är platt och har ett väl utbyggt cykelvägnät. I boken Cykelturer i Lundabygden beskriver vi 23 cykelturer som passerar över 200 intressanta platser i Lunds kommun med omnejd. Boken innehåller också en stor karta där intressanta platser, cykelturerna och andra cykelvänliga vägar är inlagda.

Medlemmar kan hämta ett exemplar av boken gratis (ett ex per hushåll, ytterligare ex kostar 50 kr styck). Boken kan inledningsvis hämtas på Fjelievägen 24 A den 1-2 juli kl 15-18 och lördag den 3 juli kl 10-13. Därefter kommer den att finnas på Mårtenstorget den 17 och 24 juli kl 10-13 och troligen några lördagar i augusti. Fler möjligheter ges sedan vid höstens cykelaktiviteter och föreläsningar. OBS: Ta med ditt medlemsnummer, som finns bakpå tidningen Sveriges Natur!

Av praktiska och ekonomiska skäl kan vi inte skicka boken, så om du inte kan hämta den själv får du be någon annan göra det åt dig.

Cykelkartor över Skåne i mobilen

Lunds Naturskyddsförening har tagit fram kartor speciellt avsedda för cyklister. Kartorna täcker hela Skåne och är enkla att använda i mobilen.

På cykelkartorna ser man lätt vilka vägar som leder ut i naturen och vilka som snabbast och säkrast för cyklisten mellan olika orter. Kartorna visar ett sammanhängande nät av cykelbanor och lågtrafikerade vägar där det går bra att cykla. De visar också hur mycket trafik en väg har och om vägbeläggningen består av grus eller asfalt.

Läs pressmeddelandet

Gå till våra cykelkartor

Filmtävling för skolelever

Lunds Naturskyddsförening inbjuder i höst alla elever i gymnasiet och mellan- och högstadiet i Lunds kommun till en filmtävling på temat hållbarhet. Varför vill vi nå hållbarhet, hur gör vi det, och hur kan det vara att leva i ett hållbart samhälle? Det vill Naturskyddsföreningen uppmuntra eleverna att fundera på.

Filmerna ska vara 5-10 minuter långa. Om tävlingen får tillräckligt många bra bidrag kommer de fyra bästa klasserna i varje stadium att få priser på 4000, 3000, 2000 och 1000 kr. Filmerna kommer också att läggas ut på Youtube.

Tävlingens slutdatum är den 1 december, men de som vill kan börja filma redan nu.

Mer information för lärare.

Mer information för elever.

Inställda evenemang 4 och 14 maj

På grund av pandemin ställer vi in vårt medlemsmöte som var planerat till tisdag den 4 maj. Vi hoppas kunna genomföra detta möte i september i stället och vi planerar för ett antal aktiviteter i höst när vi tror att restriktionerna har lättat.

Även Tyst vårpromenad i Rinnebäcksravinen fredag den 14 maj är inställd.

Inställda evenemang 8 och 9 maj

På grund av pandemin ställer Lunds kommun in cykeldagen som var planerad till lördag den 8 maj. I stället planeras en cykeldag preliminärt till den 4 september.

Även vår Vandring till Vallkärra mader söndag den 9 maj är inställd. Vi hoppas kunna genomföra den i september i stället.

Årsstämman blir digital den 30 mars

Alla medlemmar  kallas härmed till årsstämma den 30 mars kl 19 (obs nytt datum). På grund av pandemin kommer årets stämma att genomföras digitalt. Så här kommer det att gå till:

Du som är medlem och vill delta i stämman anmäler dig genom att skicka ett mejl med rubriken Anmälan till årsstämman till lund(at)naturskyddsforeningen.se. I mejlet skriver du ditt namn, ditt mobilnummer och ditt medlemsnummer. Medlemsnumret finns på adressetiketten både på LNFs vårprogram och på tidningen Sveriges Natur.

Cirka en vecka före årsmötet skickar vi sedan en länk till webbmötet. Om du inte har tekniska möjligheter att delta på webben, så kommer det att finnas ett telefonnummer att ringa för att delta via telefon.

Efter sommaren hoppas vi kunna hålla ett medlemsmöte som en fysisk träff med bättre möjligheter till kontakter och diskussioner – mer information om detta kommer senare.

 

Vårprogrammet är klart

LNF:s aktivitetsprogram för våren 2021 är färdigt och kommer att skickas hem till medlemmarna under vecka 5. Det finns att läsa i pdf-format här på hemsidan under fliken Program.

På grund av pandemin är föreläsningarna på stadsbiblioteket inställda under våren.

LundaEkot borde höras mer

För vagt och för svagt. Så kan man sammanfatta Lunds Naturskyddsförenings syn på remissversionen av LundaEko III, kommunens program för ekologiskt hållbar utveckling under åren 2021-2030.

Naturskyddsföreningen är förstås positiv till idén med LundaEko – ett sådant program är både välkommet och nödvändigt. Men texten förlorar sig i detaljer och mätningar och lyckas inte koppla ett grepp på de stora frågorna. Till dessa hör hur nämnder och styrelser ska kunna uppnå de mål och delmål de blir ansvariga för (kommer det att finnas tillräckliga resurser?), och hur man ska kunna påverka invånarna i kommunen (hur ska dessa fås att vilja leva mer hållbart?)

Klimatmålet i LundaEko är också alltför lågt satt, menar Lunds Naturskyddsförening. Programmet talar om ”nära nollutsläpp 2050”, men det målet är sämre än både Sveriges nationella mål och EUs mål. Om kommunen menar allvar med att vilja vara ledande inom hållbar utveckling, så borde Lunds klimatmål vara betydligt mer ambitiöst.

Läs hela texten i Lunds Naturskyddsförenings synpunkter på LundaEko III.