Cykelturer och cykelkartor

Nu på sommaren, och särskilt i dessa coronatider, vill många vara ute i naturen. Cykel är ett perfekt transportmedel för den som vill ge sig ut på en utflykt utanför Lund. Lunds Naturskyddsförening har sexton förslag till cykelturer runt Lund, samlade i sex blad som nyligen uppdaterats. Vår kortaste tur (19 km) går till Uppåkra och Tirup, den längsta (36 km) följer i spåren av slaget vid Lund 1676. De flesta av turerna är barnvänliga, vilket betyder att de går på cykelbanor eller vägar med låg trafik.

Våra cykelkartor för tätorterna och omgivningarna, som visar vägar med liten eller måttlig trafik lämpliga för cyklister, finns nu också i ny upplaga. De finns att hämta gratis på turistbyrån, stadsbiblioteket samt på kommunhuset Kristallen.

Läs mer på våra sidor om cykling.

Klimatböcker

Den som vill sätta sig in i klimatfrågan har idag en uppsjö av böcker att välja på. Lunds Naturskyddsförening har gjort en lista med förslag på läsvärda, klimatrelaterade böcker inom olika områden, från forskning, ekonomi och samhälle till skönlitteratur och böcker som försöker visa på en väg framåt.

Läs listan: LNFs Klimatböcker

Cykel på tåg – tips inför semestern

Cykla långt och ta tåget hem. Eller ta cyklarna på tåget till ditt favoritmål och cykla omkring där. Det är lätt att ta sig till Skåne, Västergötland eller andra landsändar med mycket att titta på, en fantastisk natur och gott om mat- och fikaställen.

I nästan alla län kan man ta med sin cykel på de regionala tågen. På så sätt kan man åka med sin cykel till många stationer i Sverige. Lunds Naturskyddsförening har uppdaterat sin skrift om detta med en järnvägskarta som visar var man ta med sin cykel och hur tät tågtrafiken är på dessa sträckor.

Sedan förra året kan man nu ta cyklar även på en del tåg i Mälardalen vilket gör att man kan ta cykel på tåg till de flesta ställen i Sverige.

Observera att det på grund av den pågående epidemin kan finnas andra regler än normalt. Kontrollera med respektive regionala tågbolag, webbadresser finns i vår skrift.

Läs mer på: Cykel på tåg

Välkommen ut med LNF!

Lunds Naturskyddsförening fortsätter med vårens uteaktiviteter, där vi kan träffas utomhus och hålla ett säkert avstånd till varandra. Söndag 31 maj är det spaning efter trollsländor i Källbyområdet med Linda Birkedal, samling kl 10 vid busshållplats Korpvallen (stadsbusslinje 7). Vi genomför också den årliga röjningen i Kaninlandet utanför Torna Hällestad söndag 14 juni. Samling kl 11 vid gamla järnvägshållplatsen på västra sidan. Buss 159 går kl 10:00 från Lund C, avstigning kl 10:58 vid hållplats Gamlegårdsvägen.

Regeringen ger klartecken för Trafikplats Idéon

Trafikverket vill som bekant bygga ut E22-an mellan trafikplatserna Gastelyckan och Lund Norra. Både LNF, HSB-föreningen Djingis Khan, Samfällighetsföreningen Spexaren och flera enskilda lundabor har gång på gång kritiserat utbyggnadsplanen för att den motverkar klimatmålen och ökar buller och luftföroreningar i området.

Regeringen har dock inte tagit hänsyn till kritiken, utan har nu i en skrivelse från den 30 april avslagit alla överklaganden. ”Den samlade utvecklingen inom transportsystemet ska leda till att målet för transportsektorns utsläpp nås. Det innebär dock inte att varje enskild åtgärd (…) måste bidra till att uppfylla klimatmålet”, skriver man.

Enligt Trafikverkets beräkningar kommer trafiken på E22-an att öka från 38 000 till ca 65 000 fordon år 2040. Regeringens klartecken till projektet medför därför, enligt LNFs uppfattning,  att det blir ännu svårare att nå transportsektorns klimatmål. Enligt detta ska sektorns utsläpp minskas med minst 70 % till 2030, vilket går stick i stäv med denna och alla andra utbyggnadsplaner.

Vandringen i Hörby fälad ställs in

Tyvärr måste den planerade vandringen 10 maj i Hörby fälad tillsammans med Hörbykretsen ställas in, eller åtminstone skjutas upp en obestämd tid. Som tidigare meddelats är även cykeldagen 25 april med tekniska förvaltningen inställd, och någon Naturnatt 5 juni blir det inte heller.

Men LNF ger inte upp allt! Om inget oförutsett inträffar tänker vi genomföra trollsländespaningen i Källbyområdet 31 maj, så som det står i programmet.

Utomhusaktiviteter i april

Om inget oförutsett inträffar, kommer vi i LNF att genomföra de planerade utomhusaktiviteterna i april. Det är en runda för påsklovslediga barn och medföljande vuxna onsdag 8 april under ledning av en naturvägledare i Skrylle. Samling utanför Naturum kl. 9:30. Vidare bjuder vi på en kvällsvandring onsdag 15 april i S:t Larsparken, då Ulf Ryde visar vårlökar, nunneörter och andra tidigblommande arter. Samling kl. 18:00 vid S:t Lars vårdcentral.

Vid båda tillfällena gäller de allmänna rekommendationerna att hålla lite avstånd mellan deltagarna, och att inte komma till aktiviteten om du har några förkylningssymtom. Med det sagt, önskar LNF att ni får en skön stund ute i naturen.

Strandstädning lördag 21 mars

Att gå längs stranden söder om Lomma i en gles grupp och plocka skräp, det känns inte som särskilt riskabelt att bli influensasmittad där. Naturskyddsföreningen i Lomma-Bjärred ordnar skräpplockning på Alnarps strandängar på lördag, helt enligt programmet. För att komma dit från Lund får man dock åka buss 139 från Lund C kl 9:35 till Lomma busstation, där Lommaborna hämtar och skjutsar med bil till stranden. Tyvärr finns ingen busshållplats i närheten. Vi räknar med ungefär tre timmars arbete inklusive rast.

Ta med varma kläder, tåliga skor och arbetshandskar. Vi bjuder på fika, men ta med egen mugg. Gärna kikare, det finns många fåglar att titta på! Kontaktperson Henrik Jonsson, tfn 0708 989179.

Inställt

Med anledning av Coronaepidemin har vi ställt in flera programpunkter:

Miljöföreläsningarna onsdag den 18 mars 2020 (om hållbar mobilitet), den 25 mars (Havet äter Skåne) samt den 15 april (Semester på cykel) är inställda. Föreläsarna har lovat att ställa upp så snart det är möjligt och vi siktar på att ta med dem i höstens föreläsningsserie.

Vår årsstämma den 19 mars kommer bara att omfatta själva stämman. Föredraget (odla din egen mat) är inställt och föreläsaren har lovat att prata vid ett senare tillfälle. Stämman hålls i IOGT-lokalen med början kl 19.30 och vi kommer att möblera glest.

Klädbytardagen den 28 mars är inställd hos oss liksom i resten av landet. Naturskyddsföreningen hoppas att vi kan ha detta under Miljövänliga veckans prylbytardag den 3 oktober.

Även cykeldagen den 25 april är inställd av Lunds kommun. De hoppas kunna hitta ett senare datum för evenemanget.

Att nå ut och påverka

Lunds Naturskyddsförening (LNF) har funnits sedan 70-talet och har i dag runt 4000 medlemmar. Under åren som gått har föreningen använt många olika metoder för att få ut sitt budskap om värdet av att skydda natur och miljö. Vi har ordnat föreläsningar och utflykter, deltagit i konferenser och temadagar, talat med politiker och vanliga lundabor, med mera. Under fliken Vad vi gör har vi lagt ut en text som berättar om detta, både i form av ett sammanhållet dokument och under olika underrubriker där man kan klicka sig vidare för att läsa mer.