Cykel

Att underlätta för cykling är en av föreningens hjärtefrågor. Det finns en aktiv cykelgrupp, som arrangerar cykeldagar och påverkar kommunen att prioritera cyklingen.

Cykelgruppen tycker det är viktigt att cykla mera, inte bara till arbetet. Cyklingen är bra inte bara för den fysiska hälsan, den gör att man upplever ett större välbefinnande och kopplar av bättre. Vi vill få ut fler människor på cykeln i alla situationer, även ut i naturen, till affären och på semestern. En cykelsemester är ett fantastiskt sätt att resa långsamt och uppleva både natur och miljöer på vägen.

Varje vår arrangerar vi en cykeldag på Stortorget i Lund. Välkommen att hjälpa till. Gruppen arbetar även med att påverka kommunen att prioritera cyklister och fotgängare i all planering.

Cykeldag på Stortorget i Lund 2015.

Skicka epost till lund@naturskyddsforeningen.se så blir du kallad när det är dags.
Kontaktperson Tomas Björnsson, tfn 046 138158.