Cykelgruppen

Att underlätta för cykling är en av föreningens hjärtefrågor. Det finns en aktiv cykelgrupp, som arrangerar cykeldagar och påverkar kommunen att prioritera cyklingen.

Cykelgruppen tycker det är viktigt att cykla mera, inte bara till arbetet. Cyklingen är bra inte bara för den fysiska hälsan, den gör att man upplever ett större välbefinnande och kopplar av bättre. Vi vill få ut fler människor på cykeln i alla situationer, även ut i naturen, till affären och på semestern. En cykelsemester är ett fantastiskt sätt att resa långsamt och uppleva både natur och miljöer på vägen.

Gruppen arbetar även med att påverka kommunen att prioritera cyklister och fotgängare i all planering.

Vill du hjälpa till på till exempel cykeldagen? Skicka epost till lund@naturskyddsforeningen.se så blir du kallad när det är dags.
Kontaktperson Tomas Björnsson, tfn 046 138158.

LNF har cykeldag på Stortorget i Lund 2015

Cykeldagar

Varje vår, vanligen i april, arrangerar vi tillsammans med Tekniska förvaltningen en cykeldag på Stortorget i Lund. Då har vi en frågesport och delar ut cykelkartor och får många tillfällen att prata med människor om cykling och hållbarhetsfrågor.

På hösten, i mitten av september, infaller den europeiska Trafikantveckan. Då har vi också stått på stan tillsammans med Tekniska förvaltningen.

Läs mer om att arrangera en cykeldag

Välkommen att hjälpa till.

 

 

Förslag till åtgärder, Lund centrum SV

Skrivelser

Cykelgruppens arbete leder till skrivelser och yttranden till Lunds kommun om sådant vi vill förbättra. Några exempel:

Målade symboler på cykelbanor 2020-02-26

Cykelparkering i Lund 2019-11-04

Yttrande över cykelstrategi för Lund 2018-10-15

Skrivelse om trafiksäkerheten vid Lunds skolor 2018-05

 

 

 

 

LNF på cykeltur till Lomma

Cykelturer

På våren brukar vi arrangera någon cykeltur i Lunds omgivningar. Då använder vi oss av de turförslag som föreningen har tagit fram:

Cykelturer runt Lund

 

 

 

 

Röda cykelstråket längs Fjelievägen

Inventera

Cykelgruppen är mycket aktiv med att inventera cykelmiljön i kommunen. Vi provcyklar de färgade cykelstråken, vi letar efter cykelställ, vi tittar på korsningar som vi upplever som osäkra och vi föreslår förbättringar till Lunds kommun.

Kom med och hjälp till!

 

 

 

Cykelskyltar vid stationen i Lund

Felanmälan

Vill du anmäla direkta fel på cykelvägar, skyltar, vägvisning, gator eller snöröjning så gör det på Lunds kommuns hemsida:

Lunds kommun, felanmälan på gator, torg, cykelbanor, parker och naturområden