Klimatgruppen

Det hjälper inte med att politiker och andra människor säger sig inse allvaret med den globala uppvärmningen. Det krävs handling och det krävs stora omställningar för att det ska hända något. I klimatgruppen diskuterar vi hur vi kan påverka vår omvärld att gå i rätt riktning.

Kontaktperson är Tomas Björnsson, tfn 0708 138158, e-post cicero(at)rtb.se

Det finns ett nationellt klimatnätverk inom Naturskyddsföreningen, se http://www.naturskyddsforeningen.se/vad-du-kan-gora/som-medlem/klimatnatverket

LNF på Skördefest i Stadsparken

LNF på Skördefest i Stadsparken

Aktiviteter

Lunds Naturskyddsförening arrangerar olika aktiviteter, ofta i samarbete med andra. Varje år brukar vi vara med på minst en cykeldag som vi gör tillsammans med Lunds kommun. Vi är med på Kulturens julstök och andra evenemang där. Ibland gör vi något helt eget. Vi har också hjälpt till att samla ihop folk till andra klimatmanifestationer som de som ordnas av Fridays for Future.

Skicka mejl till oss om du vill vara med och representera oss på något av dessa arrangemang. Det är inte svårt och det finns uppgifter för alla.

 

 

 

Utfrågning av Lunds politiker i juni 2018

Kontakter med politiker

Klimatgruppen satte före valet 2022 ihop en enkät som gick ut till de politiska partierna. Läs om Lundapartiernas syn på miljöfrågorna.

Vi kommer att påminna Lunds politiker om hur de svarade och se till att de genomför det som de har lovat.

Vår riksförening har en lista med klimatkrav till våra rikspolitiker.

Vill du hellre skriva till kommunens politiker, så finns epost till kommunfullmäktige.

 

 

Kevin Anderson i Lund

Föreläsningar

Lunds Naturskyddsförening driver, tillsammans med stadsbiblioteket och Lunds Universitets Hållbarhetsforum, en mycket välbesökt föreläsningsserie på biblioteket. Föreläsarna kommer både från Lunds Universitet och från andra håll och det är inte bara akademiska frågor som vi tar upp.

Läs mer: Program

 

 

 

Filmtävling

Med filmtävlingen hösten 2021 ville Lunds Naturskyddsförening uppmana skolungdomar att fundera på frågor om klimat och miljö. Filmerna skulle kunna berätta om en tänkt, mer hållbar framtid, presentera någon vardagshjälte som lever hållbart, berätta om någon del av lundanaturen som ungdomarna känner särskilt för, eller spegla hur man känner sig inför de stora utmaningar vi står inför.

Se de filmer som vann pris.

 

 

Klimatböcker

Den som vill sätta sig in i klimatfrågan har idag en uppsjö av böcker att välja på. I den här listan finns förslag på läsvärda, klimatrelaterade böcker inom olika områden, från forskning, ekonomi och samhälle till skönlitteratur och böcker som försöker visa på en väg framåt.

Lunds Naturskyddsförening har också skrivit om framtidsfrågorna med några länkar för vidare läsning.

 

 

Framöver

Lunds Naturskyddsförening har en klimatgrupp som arbetar med det vi kan kalla ”praktiskt klimatarbete”.  En stor förening som vår har ett antal möjligheter att påverka både politiken och vår omgivning. Några idéer om vad gruppen kan göra:

  • att följa upp vad de politiska partierna i Lund har lovat inför det senaste valet. Vi behöver framför allt påminna om de frågor där det tycks finnas en majoritet för våra förslag.
  • att sprida positiva framtidsbilder.
  • att mejla våra politiker, skriva insändare eller debattartiklar.
  • att följa upp vad som händer med LundaEko III, ett viktigt kommunalt styrdokument för miljö och klimatfrågor.
  • att följa upp den rapport som varje år kommer från Lunds klimatpolitiska råd. Rapporten analyserar hur lundapolitikerna följer de egna och de nationella besluten om hur utsläppen ska minskas.
  • Att trycka på så att kommunen gör en koldioxidbudget för Lund och beslutar om styrmedel för att nå målet.

Den globala medeltemperaturen ökar med en tiondels grad vart femte år. För varje år som går utan att utsläppen i världen minskar blir det svårare att hålla uppvärmningen under 1,5 grader. Det är dock ingen magisk gräns utan varje tiondels grad har stor betydelse. Framtiden är oviss, men det är också det som ger hopp.