Klimat

LNF arbetar med att sprida medvetande om klimatförändringarnas inverkan på samhället nu och för kommande generationer. Vi ordnar föreläsningar och samtal om miljön, vi deltar i manifestationer, och vi påverkar myndigheter och politiker genom skrivelser och remissyttranden. Klimatfrågan slår igenom i alla våra aktiviteter.

Kontaktperson är Tomas Björnsson, tfn 046 138158, e-post cicero(at)rtb.se

Det finns ett nationellt klimatnätverk inom Naturskyddsföreningen, se http://www.naturskyddsforeningen.se/vad-du-kan-gora/som-medlem/klimatnatverket