Filmtävlingen 2021

Bildmediet är en stor inspirations- och informationskälla när det gäller djur- och växtliv på jorden, men också när det gäller klimatavtryck och miljöförstöring. Det är bakgrunden till den filmtävling för skolklasser som LNF ordnade hösten 2021, där vi ville låta ungdomar uttrycka sina tankar och känslor kring miljöpåverkan, klimatomställning och lokala insatser.

Vi fick in fem bidrag från LBS Kreativa Gymnasiet och ett från Apelskolan. Det var kreativa, lekfulla och informativa filmer: