Om oss

Lunds Naturskyddsförening (LNF) är en av 270 kommunkretsar inom Naturskyddsföreningen, en politiskt och religiöst obunden förening som är Sveriges största och äldsta naturskyddsorganisation. LNF har över 4 000 medlemmar i Lunds kommun. Trots sin storlek är föreningen helt ideellt driven, dvs har vare sig kontor eller avlönad personal, utan litar helt till frivilliga krafter för sin verksamhet.

LNF vill engagera människor i att skydda miljön och bidra till omställningen till ett hållbart samhälle. Det gör vi genom att ordna utflykter, föreläsningar och studiecirklar, och genom att i olika arbetsgrupper ta oss an frågor som rör natur, miljö och klimat.

Läs mer om vad vi gör.

LNF Verksamhetsberättelse 2022

Stadgar för LNF antagna 18 mars 2015

Postadress: c/o Björnsson, Fjelievägen 24 A, 227 36 Lund

E-post: Lund(at)naturskyddsforeningen.se

 


LNF:s styrelse, vald av årsmötet 17 mars 2022
TB11A139c_Tomas_porträttTomas Björnsson, ordförande
0708-13 81 58, cicero(at)rtb.se

Funderar mest på klimat- och miljöfrågor och gillar att läsa forskningsrapporter i original samt att förmedla kunskap från olika områden. Tomas och hans fru har cyklat på semestern de senaste trettio åren och ser detta och arbetet med cykelfrågorna som ett mycket praktiskt klimatarbete.

 

 

Ingela Björck, vice ordförande, externa kontakter
0736-696292, ingela.a.e.bjorck(at)gmail.com

Pensionerad journalist, skriver fortfarande men inte yrkesmässigt. Har alltid tyckt om att vara ute i naturen, men är nu mest engagerad i klimatfrågan. Denna känns som grundbulten i allt arbete: om vi inte kan hejda uppvärmningen hotas både natur, kultur och de sociala sammanhang människor lever i.

 

 

Staffan Nilsson, kassör
0738-433494, staffan.u.nilsson(at)gmail.com
Staffan har alltid haft ett stort naturintresse och trivs som bäst utomhus. Bor i Veberöd och är utbildad biolog. Fåglar, fjärilar, blommor och mossor är bara några av de artgrupper som Staffan ägnar sig åt. En viktig drivkraft för föreningsengagemanget är spridandet av kunskap om naturen och dess djur och växter. Är även aktiv i andra naturföreningar och har en bakgrund i ungdomsorganisationen Fältbiologerna.
LeifLeif Runeson
046-139131, leif.runeson(at)hotmail.com

Leif är biolog och lägger mest tid på botaniken, odlingslotten och fåglarna. I LNF är exkursioner och remissvar ofta prioriterade. Annars är det barnbarn, träning och HSB som får ta tid.

 

 

 

 

 

Cecilia Wide,
0706-377341, cecilia.wide(at)gmail.com

 

 

 

Peter Sondhauss
peter.sondhauss(at)gmail.com

 

 

 

Lars Nerpin

Lars Nerpin
larsnerpin(at)outlook.com

Lars har kemibakgrund varav följer intresse och oro för vår påverkan av miljögifter men engagemang finns sedan länge även för klimatfrågor, vattenvård och internationell solidaritet.

 

 

Patrik Gyland
patrik(at)progressaplus.se

 

 

Karin Vendt
Karin Vendt
0703-534223, karin.vendt(at)gmail.com

Arbetar med dagvatten och skyfallsanpassning. Har sedan länge ett intresse av att vistas i och värna om naturen. Engageras av klimatfrågan och hur vi som samhällsmedborgare, förenings- och yrkesverksamma kan bidra till omställning och anpassning.

 

 

Kent LundgrenKent Lundgren
070 606 9876, lundgren.kent(at)gmail.com

Kent har länge haft stort intresse för en mer uthållig relation mellan samhälle och natur (vanligen kallad ”miljöfrågan”). Bor i Lund och är utbildad inom miljöekonomi. Trivs i naturen – har t ex sedan 2011 varit ledare inom Friluftsfrämjandet (knytte, mulle, stövare och lufsare). En viktig drivkraft för föreningsengagemang (som Skånes Vindkraftsakademi och Solar Region Skåne) är att delta i omvandlingen från en energiförsörjning som till 80 % är beroende av fossila energibärare till en större andel förnyelsebara energibärare

 

Linda HartmanLinda Hartman
0730 505 686, linda.i.hartman(at)gmail.com

Statistiker och lärare med starkt engagemang för klimatet och hållbara transporter. Hela samhället och alla medborgare måste nu ställa om för att vi ska kunna hejda klimatförändringarna och inte riskera våra barns framtid! Genom att jobba tillsammans får vi större genomslag och tillfredsställelse!

 

 

Åsa Granath
0766-339696, sonjagranath(at)live.se

Åsa som bor i Lund är snart klar med sin master i landskapsarkitektur som hon läser i Alnarp. Hon har alltid trivts i naturen, både med att vandra uppe i bergen och att påta i trädgården.

Hon är intresserad av det mesta som berör naturskyddsfrågor, men har framför allt intresse och kunskap om olika planeringsfrågor som till exempel hur vi ska kunna planera för kvalitativa gröna miljöer när vi förtätar i våra städer och frågor kring naturens betydelse för människan, speciellt hur viktig naturen är för vårt välmående.

Enligt henne är klimatkrisen den särklass viktigaste krisen som vi människor behöver lösa.

 

 

 

LNF:s revisorer:
  • Kolbrún Árnadóttir, 046-211 40 51, kolbrun.arnadottir(at)construction.lth.se
  • Gösta Regnéll, 0727 -14 14 21, gosta.regnell(at)gmail.com
Valberedning:
  • Margit Anderberg, 0706-970699, margit.anderberg123(at)gmail.com
  • Lotti Rosenkvist
  • Cecilia von Arnold

 

Tidigare verksamhetsberättelser:

https://lund.naturskyddsforeningen.se/wp-content/uploads/sites/130/2023/03/TB23A072_Domkyrkotorn.jpg

LNF Verksamhetsberättelse 2021

LNF Verksamhetsberättelse 2020

LNF Verksamhetsberättelse 2019

LNF Verksamhetsberättelse 2018

LNF Verksamhetsberättelse 2017

LNF Verksamhetsberättelse 2016

LNF Verksamhetsberättelse 2015

LNF Verksamhetsberättelse 2014

LNF Verksamhetsberättelse 2013