Om oss

Lunds Naturskyddsförening (LNF) vill engagera människor i att skydda miljön och bidra till omställningen till ett hållbart samhälle. Det gör vi genom att ordna utflykter, föreläsningar och studiecirklar, och genom att i olika arbetsgrupper ta oss an frågor som rör natur, miljö och klimat. Läs mer om vad vi gör.

LNF är en av 270 kommunkretsar inom Naturskyddsföreningen, en politiskt och religiöst obunden förening som är Sveriges största och äldsta naturskyddsorganisation. LNF har nära 4 000 medlemmar i Lunds kommun.

Stadgar för LNF antagna 18 mars 2015

Postadress: Nils Bjelkegatan 4B, 22220 Lund

E-post: Lund(at)naturskyddsforeningen.se


LNF:s styrelse, vald av årsmötet 22 mars 2018
TB11A139c_Tomas_porträttTomas Björnsson, ordförande
046-13 81 58, cicero(at)rtb.se

Funderar mest på klimat- och miljöfrågor och gillar att läsa forskningsrapporter i original samt att förmedla kunskap från olika områden. Tomas och hans fru har cyklat på semestern de senaste trettio åren och ser detta och arbetet med cykelfrågorna som ett mycket praktiskt klimatarbete.

 

TB12I242_MargitMargit Anderberg, sekreterare
046-18 41 40, margit.anderberg123@gmail.com

Naturvän som trivs bäst utomhus. Vill verka för att ställa om samhället så att miljöproblemen verkligen är lösta till nästa generation. Har särskilt fokus på plan- och infrastrukturfrågor.

 

 

Ingela Björck, vice ordförande, externa kontakter
046-12 29 78, ingela.bjorck(at)comhem.se

Pensionerad journalist, skriver fortfarande men inte yrkesmässigt. Har alltid tyckt om att vara ute i naturen, men är nu mest engagerad i klimatfrågan. Denna känns som grundbulten i allt arbete: om vi inte kan hejda uppvärmningen hotas både natur, kultur och de sociala sammanhang människor lever i.

 

Christina Caspar
christina.caspar2(at)gmail.com

 

Staffan Nilsson, kassör
0738-43 34 94, staffan.u.nilsson(at)gmail.com
Staffan har alltid haft ett stort naturintresse och trivs som bäst utomhus. Bor i Veberöd och är utbildad biolog. Fåglar, fjärilar, blommor och mossor är bara några av de artgrupper som Staffan ägnar sig åt. En viktig drivkraft för föreningsengagemanget är spridandet av kunskap om naturen och dess djur och växter. Är även aktiv i andra naturföreningar och har en bakgrund i ungdomsorganisationen Fältbiologerna.
LeifLeif Runeson
046-13 91 31, leif.runeson(at)comhem.se

Leif är biolog och lägger mest tid på botaniken, odlingslotten och fåglarna. I LNF är exkursioner och remissvar ofta prioriterade. Annars är det barnbarn, träning och HSB som får ta tid.

 

 

 

Cecilia Wide,
046-13 83 16, cecilia.wide(at)gmail.com

 

 

LNF:s revisorer:
  • Kolbrún Árnadóttir, 046-211 40 51, kolbrun(at)comhem.se
  • Gösta Regnéll, 046-14 14 21, gosta.regnell(at)gmail.com
Valberedning:
  • Per Blomberg, 0702-36 78 49, per_blomberg(at)hotmail.com
  • Marianne Steneroth Sillén, 046-12 90 13, mariannesillen(at)bredband.net (sammankallande)
  • Börje Åhgren, 046-12 00 67, borje.ahgren(at)telia.com