Om oss

Stadgar för LNF antagna 18 mars 2015

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsberättelse 2016

Verksamhetsberättelse 2017

Postadress: Nils Bjelkegatan 4B, 22220 Lund

E-post: Lund(at)naturskyddsforeningen.se


LNF:s styrelse, vald av årsmötet 21 mars 2017

 

TB11A139c_Tomas_porträttTomas Björnsson, ordförande
046-13 81 58, cicero(at)rtb.se

Funderar mest på klimat- och miljöfrågor och gillar att läsa forskningsrapporter i original samt att förmedla kunskap från olika områden. Tomas och hans fru har cyklat på semestern de senaste trettio åren och ser detta och arbetet med cykelfrågorna som ett mycket praktiskt klimatarbete.

 

TB12I242_MargitMargit Anderberg, kassör
046-18 41 40, manderberg(at)bredband.net

Naturvän som trivs bäst utomhus. Vill verka för att ställa om samhället så att miljöproblemen verkligen är lösta till nästa generation. Har särskilt fokus på plan- och infrastrukturfrågor.

 

 

Ingela Björck, sekreterare
046-12 29 78, ingela.bjorck(at)comhem.se

Forskningsjournalist som numera jobbar bara 30 procent för Lunds universitet och har mer tid till andra åtaganden, som LNF. Har alltid tyckt om att vara ute i naturen, men är nu mest engagerad i klimatfrågan. Denna känns som grundbulten i allt arbete: om vi inte kan hejda uppvärmningen hotas både natur, kultur och de sociala sammanhang människor lever i.

 

Färg1David Gustavsson,
046-13 45 72, gustavsson.david(at)gmail.com

När David inte hänger på Brunnshög på OKEJ:s (Odla Kollektivt, Ekologisk Jordbruk) åkerplätt i kommunens projekt Odla-i-Lund eller ägnar sig åt fossilfri fågelskådning, funderar han på hur vi kan vända skutan och nå tvågradersmålet. På dagarna ägnar han sin tid till att försöka förhindra övergödning genom effektiv avloppshantering samtidigt som det mesta av växtnäringen återanvänds.

 

Johan Kerttu, vice ordförande och webbredaktör
0702-91 41 37, johan.kerttu(at)gmail.com

Trafikingenjör och arkeolog som brinner för stadens goda, gröna rum och transporterna genom dessa. Tycker bäst om att cykla eller gå genom staden. För övrigt anser han att Lunds parker och grönområden kan sparas när staden förtätas eftersom det finns gott om outnyttjade parkeringsytor som kan bebyggas istället.

 

Jamil Khan,
046-32 31 18, jamil.khan(at)miljo.lth.se

Jamil är statsvetare och forskar och undervisar om miljö- och klimatpolitik vid Lunds tekniska högskola. Viktiga frågor för honom är social rättvisa, välfärd och miljö och han funderar både privat och professionellt hur dessa värden kan gå att förena.

 

Per Blomberg,
0702-36 78 49, per_blomberg(at)hotmail.com

Per har ett brett intresse för natur- och miljöfrågor och växte upp med ungdomsorganisationen Fältbiologerna. Efter studier i arkitektur och biologisk mångfald har han främst ägnat sig åt grön planering i olika former. Har besökt alla naturområden i Lunds kommun, alla naturreservat i Skåne och alla nationalparker i Sverige. Älskar att åka tåg.

 

LeifLeif Runeson
046-13 91 31, leif.runeson(at)comhem.se

Leif har nyligen gått i pension från ett mångårigt arbete med bl.a. miljökemi, miljöjuridik och dagvatten. På fritiden är Leif biolog och då tar bl.a. botaniken, fåglarna, odlingslotten och slåttern mest tid. I LNF är exkursioner och remissvar ofta prioriterade.

 

 

Cecilia Wide,
046-13 83 16, cecilia.wide(at)gmail.com

 

 

 

Staffan Nilsson,
0738-433494, staffan.u.nilsson(at)gmail.com
Staffan har alltid haft ett stort naturintresse och trivs som bäst utomhus. Bor i Veberöd och är utbildad biolog. Fåglar, fjärilar, blommor och mossor är bara några av de artgrupper som Staffan ägnar sig åt. En viktig drivkraft för föreningsengagemanget är spridandet av kunskap om naturen och dess djur och växter. Är även aktiv i andra naturföreningar och har en bakgrund i ungdomsorganisationen Fältbiologerna.

 

 

Björn Jensen, 

 

 

 

 

LNF:s revisorer:
  • Kolbrún Árnadóttir, 046-211 40 51, kolbrun(at)comhem.se
  • Gösta Regnéll, 046-14 14 21, gosta.regnell(at)gmail.com
Valberedning:
  • Jacquette Lyttkens Lindén, 046-13 09 91, jacquette.lyttkens(at)telia.com
  • Marianne Steneroth Sillén, 046-12 90 13, mariannesillen(at)bredband.net (sammankallande)