Om oss

Lunds Naturskyddsförening (LNF) vill engagera människor i att skydda miljön och bidra till omställningen till ett hållbart samhälle. Det gör vi genom att ordna utflykter, föreläsningar och studiecirklar, och genom att i olika arbetsgrupper ta oss an frågor som rör natur, miljö och klimat. Läs mer om vad vi gör.

LNF är en av 270 kommunkretsar inom Naturskyddsföreningen, en politiskt och religiöst obunden förening som är Sveriges största och äldsta naturskyddsorganisation. LNF har över 4 000 medlemmar i Lunds kommun.

LNF Verksamhetsberättelse 2020

Stadgar för LNF antagna 18 mars 2015

Postadress: c/o Björnsson, Fjelievägen 24 A, 227 36 Lund

E-post: Lund(at)naturskyddsforeningen.se


LNF:s styrelse, vald av årsmötet 19 mars 2020
TB11A139c_Tomas_porträttTomas Björnsson, ordförande
046-13 81 58, cicero(at)rtb.se

Funderar mest på klimat- och miljöfrågor och gillar att läsa forskningsrapporter i original samt att förmedla kunskap från olika områden. Tomas och hans fru har cyklat på semestern de senaste trettio åren och ser detta och arbetet med cykelfrågorna som ett mycket praktiskt klimatarbete.

 

 

Ingela Björck, vice ordförande, externa kontakter
0736-696292, ingela.a.e.bjorck(at)gmail.com

Pensionerad journalist, skriver fortfarande men inte yrkesmässigt. Har alltid tyckt om att vara ute i naturen, men är nu mest engagerad i klimatfrågan. Denna känns som grundbulten i allt arbete: om vi inte kan hejda uppvärmningen hotas både natur, kultur och de sociala sammanhang människor lever i.

 

 

Staffan Nilsson, kassör
0738-433494, staffan.u.nilsson(at)gmail.com
Staffan har alltid haft ett stort naturintresse och trivs som bäst utomhus. Bor i Veberöd och är utbildad biolog. Fåglar, fjärilar, blommor och mossor är bara några av de artgrupper som Staffan ägnar sig åt. En viktig drivkraft för föreningsengagemanget är spridandet av kunskap om naturen och dess djur och växter. Är även aktiv i andra naturföreningar och har en bakgrund i ungdomsorganisationen Fältbiologerna.
LeifLeif Runeson
046-139131, leif.runeson(at)hotmail.com

Leif är biolog och lägger mest tid på botaniken, odlingslotten och fåglarna. I LNF är exkursioner och remissvar ofta prioriterade. Annars är det barnbarn, träning och HSB som får ta tid.

 

 

 

 

Cecilia Wide,
0706-377341, cecilia.wide(at)gmail.com

 

 

Hanna-Louise Åsen
hanna-louise.aasen(at)hotmail.com

 

 

Lars Nerpin

Lars Nerpin
larsnerpin(at)outlook.com

 

 

 

Karin Nilsson
karin.b.nilsson(at)mau.se

 

 

Lena Winslott Hiselius
lena.hiselius(at)gmail.com

Lena Winslott Hiselius är forskare och lärare inom hållbar transportplanering på LTH. Har stort intresse för transportfrågor och försöker leva sitt liv så bilfritt som möjligt.

 

 

Patrik Gyland
patrik(at)progressaplus.se

 

 

Peter Sondhauss
peter.sondhauss(at)gmail.com

 

LNF:s revisorer:
  • Kolbrún Árnadóttir, 046-211 40 51, kolbrun.arnadottir(at)construction.lth.se
  • Gösta Regnéll, 0727 -14 14 21, gosta.regnell(at)gmail.com
Valberedning:
  • Margit Anderberg, 0706-970699, margit.anderberg123(at)gmail.com
  • Per Blomberg, 0702-36 78 49, per_blomberg(at)hotmail.com
  • Bibi Nordström, bibi.nordstrom(at)gmail.com