Om oss

Lunds Naturskyddsförening (LNF) är en av 270 kommunkretsar inom Naturskyddsföreningen, en politiskt och religiöst obunden förening som är Sveriges största och äldsta naturskyddsorganisation. LNF har över 4 000 medlemmar i Lunds kommun. Trots sin storlek är föreningen helt ideellt driven, dvs har vare sig kontor eller avlönad personal, utan litar helt till frivilliga krafter för sin verksamhet.

LNF vill engagera människor i att skydda miljön och bidra till omställningen till ett hållbart samhälle. Det gör vi genom att ordna utflykter, föreläsningar och studiecirklar, och genom att i olika arbetsgrupper ta oss an frågor som rör natur, miljö och klimat.

Läs mer om vad vi gör.

LNF Verksamhetsberättelse 2023

Stadgar för LNF antagna 18 mars 2015

Postadress: c/o Blomberg, Sofiaparken 3 B lgh 1102, 222 41 Lund

E-post: Lund(at)naturskyddsforeningen.se

 


LNF:s styrelse, vald av årsmötet 14 mars 2024
Per Blomberg, ordförande
0702-367849 per_blomberg(at)hotmail.com

Per har varit aktiv i Naturskyddsföreningen sedan 1981 och bland annat som ordförande i Svedala NF 1987-1988, i Skånes NF 2005-2008 och Lunds NF 2015-2017. Har en bakgrund i Fältbiologerna och utbildade sig till arkitekt vid LTH och naturvårdsbiolog vid UU/SLU. Arbetade tidigare som planarkitekt men idag som klimat- och miljöstrateg i Lomma kommun. Per är intresserad av de flesta natur- och miljövårdsfrågor och ser som sin främsta uppgift att göra det möjligt för fler att engagera i föreningens verksamhet.

Ingela BjörckIngela Björck, vice ordförande, externa kontakter
0736-696292, ingela.a.e.bjorck(at)gmail.com

Pensionerad journalist, skriver fortfarande men inte yrkesmässigt. Har alltid tyckt om att vara ute i naturen, men är nu mest engagerad i klimatfrågan. Denna känns som grundbulten i allt arbete: om vi inte kan hejda uppvärmningen hotas både natur, kultur och de sociala sammanhang människor lever i.

 

Tomas Björnsson
0708-13 81 58, cicero(at)rtb.se

Funderar mest på klimat- och miljöfrågor och gillar att läsa forskningsrapporter i original samt att förmedla kunskap från olika områden. Tomas och hans fru har cyklat på semestern de senaste trettio åren och ser detta och arbetet med cykelfrågorna som ett mycket praktiskt klimatarbete.

 

Staffan Nilsson, kassör
0738-433494, staffan.u.nilsson(at)gmail.com
Staffan har alltid haft ett stort naturintresse och trivs som bäst utomhus. Bor i Veberöd och är utbildad biolog. Fåglar, fjärilar, blommor och mossor är bara några av de artgrupper som Staffan ägnar sig åt. En viktig drivkraft för föreningsengagemanget är spridandet av kunskap om naturen och dess djur och växter. Är även aktiv i andra naturföreningar och har en bakgrund i ungdomsorganisationen Fältbiologerna.
Leif
Leif Runeson
046-139131, leif.runeson(at)hotmail.com
Leif är biolog och lägger mest tid på floraövervakning, mossinventering och odlingslotten. I LNF är remissvar om miljöskydd, cykling och exkursioner mest prioriterade. För övrigt är det träning och barnbarn som får ta tid.

 

 

 

Cecilia Wide,
0706-377341, cecilia.wide(at)gmail.com

 

 

 

Peter Sondhauss
peter.sondhauss(at)gmail.com

 

 

Lars Nerpin

Lars Nerpin
larsnerpin(at)outlook.com

Lars har kemibakgrund varav följer intresse och oro för vår påverkan av miljögifter men engagemang finns sedan länge även för klimatfrågor, vattenvård och internationell solidaritet.

 

 

Patrik Gyland
patrik(at)progressaplus.se

 

 

Christina Jacobsson
0709 148 113, christina-jacobsson(at)hotmail.com

.

 

 

Kent LundgrenKent Lundgren
070 606 9876, lundgren.kent(at)gmail.com

Kent har länge haft stort intresse för en mer uthållig relation mellan samhälle och natur (vanligen kallad ”miljöfrågan”). Bor i Lund och är utbildad inom miljöekonomi. Trivs i naturen – har t ex sedan 2011 varit ledare inom Friluftsfrämjandet (knytte, mulle, stövare och lufsare). En viktig drivkraft för föreningsengagemang (som Skånes Vindkraftsakademi och Solar Region Skåne) är att delta i omvandlingen från en energiförsörjning som till 80 % är beroende av fossila energibärare till en större andel förnyelsebara energibärare

 

Linda HartmanLinda Hartman
0730 505 686, linda.i.hartman(at)gmail.com

Statistiker och lärare med starkt engagemang för klimatet och hållbara transporter. Hela samhället och alla medborgare måste nu ställa om för att vi ska kunna hejda klimatförändringarna och inte riskera våra barns framtid! Genom att jobba tillsammans får vi större genomslag och tillfredsställelse!

 

 

Gertrud Berger
0730 980 148, gertrudlube(at)gmail.com

Gertrud trivs ute i det gröna, är intresserad av vilda växter, grödor på odlingslotten och hur klimatförändringarna visar på behovet av cirkulärt tänkande och hållbar omställning. Engagerad i hur Lunds kommun hanterar den fysiska planeringen av mark, vatten och stadsmiljö.

 

Salme Portinson
070 320 4889, salme.portinson(at)gmail.com

Tidigare dietist och vetenskapskommunikatör inom mikrobiologi- och hälsa-området. Naturen har alltid varit viktig för mig, att få röra mig i den och att fotografera. På senare år har frågan om klimatomställningen och framtiden blivit allt viktigare, inte minst sedan jag fått barnbarn.

 

 

 

LNF:s revisorer:
  • Tomas Persson
  • Outi Stålhane
Valberedning:
  • Helena Björn
  • Hans Gredeby
  • Johan Uggmark

 

Tidigare verksamhetsberättelser:

LNF Verksamhetsberättelse 2022

LNF Verksamhetsberättelse 2021

LNF Verksamhetsberättelse 2020

LNF Verksamhetsberättelse 2019

LNF Verksamhetsberättelse 2018

LNF Verksamhetsberättelse 2017

LNF Verksamhetsberättelse 2016

LNF Verksamhetsberättelse 2015

LNF Verksamhetsberättelse 2014

LNF Verksamhetsberättelse 2013