Program

Lunds Naturskyddsförening (LNF) är en aktiv förening som ordnar många arrangemang varje termin, och ibland något även på sommaren. Det kan vara allt från landskapsvandringar till cykelturer, röjningar på stränder och i igenväxande naturområden, och specialspaningar på mossor eller vinterväxter. LNF står också för en föreläsningsserie på Stadsbiblioteket om klimat och miljö, som brukar locka många åhörare.

Föreningens arrangemang brukar vara gratis, fast man betalar förstås själv för ev. resor som ingår. Man måste inte heller vara medlem för att delta, och man behöver oftast inga särskilda förkunskaper. Vill du veta mer om ett visst arrangemang, ring kontaktpersonen och fråga!

Aktuellt program: LNF Program sommar 2019

och om du är speciellt intresserad av föreläsningarna, så har de en egen sida: Miljöföreläsningar på Lunds Stadsbibliotek, våren 2019