Program

Lunds Naturskyddsförening (LNF) är en aktiv förening som ordnar många arrangemang varje termin, och ibland något även på sommaren. Det kan vara allt från landskapsvandringar till cykelturer, röjningar på stränder och i igenväxande naturområden, och specialspaningar på mossor eller vinterväxter. LNF arrangerar också en föreläsningsserie på Stadsbiblioteket om klimat och miljö, som brukar locka många åhörare.

Föreningens arrangemang brukar vara gratis, fast man betalar förstås själv för eventuella resor som ingår. Man måste inte heller vara medlem för att delta, och man behöver oftast inga särskilda förkunskaper. Vill du veta mer om ett visst arrangemang, ring kontaktpersonen och fråga!

Aktuellt program: LNFs program för våren 2024


Föregående program:

LNFs program för hösten 2023

LNF program för våren 2023

LNF program för hösten 2022

LNF program våren 2022

LNF program hösten 2021

LNF program våren 2021

LNF program hösten 2020

LNF program våren 2020

LNF Program hösten 2019

LNF Program sommar 2019

LNF Program våren 2019

LNF Program hösten 2018

LNF program våren 2018

LNF program hösten 2017

LNF Program våren 2017

LNF Program hösten 2016

LNF Program våren 2016

LNF program hösten 2015

LNF program våren 2015

LNF program hösten 2014

LNF Program våren 2014

Tidigare föreläsningsserier på biblioteket (se tidigare program i programmen ovan):

Miljöföreläsningar på Lunds Stadsbibliotek hösten 2020

Miljöföreläsningar på Lunds Stadsbibliotek våren 2020

Miljöföreläsningar på Lunds stadsbibliotek hösten 2019

Miljöföreläsningar på Lunds Stadsbibliotek, våren 2019

Miljöföreläsningar på Lunds_Stadsbibliotek hösten 2018

Miljöföreläsningar Lunds Stadsbiblioteket våren 2018

Miljöföreläsningar Lunds Stadsbiblioteket hösten 2017