Vi tycker

Lunds Naturskyddsförening, LNF, står för en hel del ”tyckanden” – yttranden om till exempel kommunala planfrågor och väg- och järnvägsprojekt som berör kommunen. Inom föreningen finns en stor kompetens vad gäller bland annat djurliv, växter, vatten, klimat och trafik, och vi ser våra yttranden som ett viktigt sätt att arbeta för natur och miljö i Lunds kommun.

Några grundläggande tankar bakom LNFs yttranden är att Lunds utveckling inte får gå ut över grönområdena eller den goda åkerjorden i kommunen. Vi vill också värna om barnperspektivet, till exempel genom att hävda att gatorna i ett bostadsområde ska vara till mer för barn än för bilar. Bilkörandet bör så långt möjligt ersättas av kollektivtrafik, gång och cykling, vilket är bättre både för miljön, klimatet och kommuninvånarnas hälsa.

Läs om Plangruppen, som arbetar fram LNFs yttranden.

Läs våra yttranden i tidsordning från 2009 och framåt, eller indelade i olika ämnesgrupper.