Biologisk mångfald

Biologisk mångfald innebär variation bland alla slags organismer och naturtyper. LNF:s grupp arbetar på flera sätt.  Kaninlandet vid Torna Hällestad är ett område med sandmark, viktig för insekter som vildbin och flora och där röjer vi en gång om året för att hålla det öppet. LNF ordnade i flera år slåtter i Sularpskärret vid Hardeberga, men där har kommunen nu tagit över. Istället kan den som vill slå med lie delta i slåttern i Domedejla mosse tillsammans med Naturskyddsföreningen i Lomma-Bjärred i augusti. Gruppen svarar på remisser och ger vår synpunkt på naturvårdsfrågor i kommunen.

Läs mer om Sularpskärret i Leif Runesons rapport.

Slåtter i Sularp (Foto: Tomas Björnsson)

Slåtter i Sularp (Foto: Tomas Björnsson)

LNF får inte sällan in frågor om dels igelkottar, dels invasiva arter. Vi har därför gjort två specialsidor med information just om dessa saker:

Tidigare projekt:

 

Kontaktperson är Staffan Nilsson, staffan.u.nilsson(at)gmail.com