Biologisk mångfald

Biologisk mångfald innebär variation bland alla slags organismer och naturtyper. LNF:s grupp arbetar på flera sätt.  Kaninlandet vid Torna Hällestad är ett område med sandmark, viktig för insekter som vildbin och flora och där röjer vi en gång om året för att hålla det öppet. LNF ordnade i flera år slåtter i Sularpskärret vid Hardeberga, men där har kommunen nu tagit över. Istället kan den som vill slå med lie delta i slåttern i Domedejla mosse tillsammans med Naturskyddsföreningen i Lomma-Bjärred i augusti. Gruppen svarar på remisser och ger vår synpunkt på naturvårdsfrågor i kommunen.

Klicka här för att läsa mer om Sularpskärret i Leif Runesons rapport.

Slåtter i Sularp (Foto: Tomas Björnsson)

Slåtter i Sularp (Foto: Tomas Björnsson)

Ett annat projekt är att inventera de olika stadsdelarna i Lund för att skaffa sig en bild av hur stor den biologiska mångfalden är och hur skötseln av de olika områdena påverkar växter och djur. Vi behöver fler personer i gruppen för vi har besökt de stadsdelar vi känner bäst till. Om du bara vill visa oss din egen stadsdel är du också mycket välkommen.

LNFs grupp för biologisk mångfald tipsar om två pågående projekt för ökad biologisk mångfald i Skåne (öppna dokumenten nedan för en kort sammanfattning och länkar till mer information):

 

Kontaktperson är Staffan Nilsson, staffan.u.nilsson(at)gmail.com