Vad vi gör

Lunds Naturskyddsförening:

  • anordnar föredrag och diskussioner om aktuella natur- och miljöfrågor
  • har exkursioner för att visa på värdefull och intressant natur
  • bevakar plan- och byggnadsärenden i vår kommun för att tillvarata miljö- och naturintressen
  • följer trafiksituationen i vår kommun, granskar nya planer för trafiken och försöker främja miljön i dessa sammanhang
  • yttrar oss över remisser från vår kommun
  • arbetar för att återföra naturen till människornas närhet i bostadsområden, i parker och trädgårdar
  • intresserar oss för hur vår livsstil påverkar människor och miljöer i andra delar av världen

Föreningen har en styrelse och flera arbetsgrupper. Styrelsen har möten ungefär en gång i månaden under läsåret, medan arbetsgrupperna själva bestämmer hur ofta man vill träffas. Mycket av föreningens verksamhet bygger på arbetsgruppernas aktiviteter.

Om du inte har tid att engagera dig i en arbetsgrupp men ändå vill göra något för föreningen, så kan du ställa dig på föreningens volontärlista. Skriv till lund@naturskyddsforeningen.se och säg att du vill stå på volontärlistan, så får du mejl till inför arrangemang som kräver mycket folk, som bokbord på stan och deltagande i Kulturens årliga ”julstök”. Att delta vid sådana arrangemang är ett bra sätt att göra en insats och lära känna andra i föreningen.

Lunds Naturskyddsförening (LNF) har i dag över 4 000 medlemmar i Lunds kommun.

Våra projekt

Här hittar du lundapartiernas syn på miljöfrågorna inför valet, men också resultatet av vår filmtävling för ungdomar samt vår bok "Cykelturer i lundabygden".

Våra projekt

Framtidsfrågorna

Vilka är de viktiga framtidsfrågorna? Vilka är utmaningarna i Lunds kommun när det gäller transporter, naturresurser, biologisk mångfald etc? Vi har samlat några texter som är tänkta att hjälpa våra medlemmar att ställa frågor till våra politiker.

Läs om framtidsfrågorna

Att nå ut - påverkan

Lunds Naturskyddsförening har funnits sen 70-talet och har nära 4000 medlemmar. Vi har lång erfarenhet av olika vägar att påverka och hur vi tycker att de fungerar. Här vill vi beskriva vad vi har gjort och hur vi tycker att olika aktiviteter och åtgärder har fungerat för oss.

Att nå ut - påverkan

Klimatgruppen

Det krävs handling och stora omställningar för att det ska hända något i klimatfrågan. I klimatgruppen diskuterar vi hur vi kan påverka vår omvärld att gå i rätt riktning. Vi planerar och genomför aktiviteter.

Klimatgruppen

Cykelgruppen

Cykelgruppen arbetar med att titta på trafikmiljön på olika ställen i Lund. Gruppen skickar skrivelser till kommunen och svarar på remisser. Vi har god kontakt med Tekniska förvaltningen och är medarrangörer till minst en cykeldag om året.

Cykelgruppen

Plangruppen

Plangruppen bevakar samhällsplaneringen av den fysiska miljön i Lunds kommun samt infrastrukturfrågor, särskilt trafik, i vår del av Skåne

Plangruppen

Biologisk mångfald

I Lunds kommun är stora arealer uppodlade och bebyggelse och vägar breder ut sig, men det finns också områden med rikt natur. Vår grupp för biologisk mångfald arbetar med frågor med anknytning till detta. Ett exempel är invasiva arter som är ett stort hot mot biologisk mångfald.

Biologisk mångfald

Handla miljövänligt

Som konsumenter har vi makt - makt att välja miljövänligt och klimatsmart när vi handlar. Eller för den delen låter bli att köpa något.

Handla miljövänligt

Kemikaliegruppen

Vill du veta vilka kemikalier som finns i din vardag? Har du kanske lite kemikalieångest? Vill du bidra till förbättring? Oavsett vilket är du välkommen till vår kemikaliegrupp.

Kemikaliegruppen