Vad vi gör

Murruta-bred-f-w

LNF är en ideell förening som sprider kunskap och skapar opinion på natur- och miljövårdens områden. Vi visar invånarna i Lunds kommun vägen till naturen genom att arrangera exkursioner och studiecirklar. Vi vill också visa vägen till ett samhälle som inte tar orättvist stort miljöutrymme i anspråk på bekostnad av naturen, människor i andra delar av världen och kommande generationer.

Lunds Naturskyddsförening är en krets inom Naturskyddsföreningen, och därmed en del av Sveriges äldsta naturskyddsorganisation. Föreningen är politiskt och religiöst obunden.

Vi samarbetar och för dialog med myndigheter och politiker och har därför goda förutsättningar att ställa krav på förbättringar på miljöområdet. Vi bedriver verksamhet som stimulerar allmänheten att ta egna initiativ på väg mot en hållbar utveckling.

LNF har i dag över 3 500 medlemmar i Lunds kommun.

Detta gör LNF:

  • anordnar föredrag och diskussioner om aktuella natur- och miljöfrågor
  • har exkursioner för att visa på värdefull och intressant natur
  • hävdar vårt värdefulla rikkärr, Sularpskärret, genom årlig slåtter
  • bevakar plan- och byggnadsärenden i vår kommun för att tillvarata miljö- och naturintressen
  • följer trafiksituationen i vår kommun, ger akt på nya planer för trafiken och försöker främja miljön i samband därmed
  • arbetar för att återföra naturen till människornas närhet i bostadsområden, i parker och trädgårdar
  • intresserar oss för hur vår livsstil påverkar människor och miljöer i andra delar av världen