Vårens program med framtidsfrågorna

Nu finns LNFs program våren 2022 att läsa på nätet. Programmet innehåller bland annat info om det som ordnas på Stadsbiblioteket (nio föreläsningar och en valdebatt), och om de elva andra arrangemang som handlar om allt från mossor till fågelholkar och vårblommor. I vår har LNF också utökat programskriften med ett temablock om de viktiga […]

Läs mer