Det går att täta berg!

Det segslitna ärendet med NCCs stentäkt i Skrylle handlar bl.a. om att ett värdefullt Natura 2000-område nära stenbrottet dränerats på vatten som runnit bort genom sprickor i berget. NCC har hävdat att det är omöjligt att utan orimliga kostnader täta berget, vilket leder till att vattnet fortsätter rinna ner i stenbrottet. LNF kan nu peka […]

Läs mer

Kritik mot Hunnerupsplanen

Lunds Naturskyddsförening sällar nu sin röst till de miljövänner i Höje å-området som protesterar mot planförslaget om Hunnerupsområdet söder om ån. Området ska enligt förslaget bebyggas med 450 nya bostäder och andra verksamheter. LNF anser att planförslaget i sin nuvarande form inte bör genomföras, av främst tre skäl: planen skulle inkräkta på den goda åkerjord […]

Läs mer