Kulturens julstök

I helgen arrangerar Kulturen i Lund sitt årliga julstök. Lunds Naturskyddsförening finns med och i år står vi på andra våningen utanför auditoriet i Vita huset (där huvudingången finns). Vi kommer att dela ut våra cykelkartor, vi säljer vår bok ”Cykelturer i Lundabygden” och vi har julklappstips och idéer till nyårslöften.  Går du på julstöket […]

Läs mer

Besök på kraftvärmeverket i Örtofta

På söndag har LNF en utflykt till Örtofta där vi ska få en rundvandring på kraftvärmeverket. Eftersom tågen är inställda p.g.a. banarbete har Skånetrafiken ersättningsbussar. Vår buss avgår kl 12.55 utanför godsmagasinet. Skånetrafiken kommer att ha personal på plats som hjälper oss att komma på rätt buss.

Läs mer

Bättre framkomlighet för fotgängare och cyklister

”Stäng inte ute gång- och cykeltrafikanter!” Det var rubriken på en skrivelse som LNF i våras skickade till kommunens tekniska förvaltning. Föreningen tyckte sig ha funnit att byggarbeten i stan försämrat framkomligheten allt mera för fotgängare och cyklister: gång- och cykeltrafiken släpps mer sällan fram, och avstängningarna är ofta kvar även under helger och semestrar […]

Läs mer

Stenbrottet i Skrylle

NCCs omstridda stenbrott i Skrylle fortsätter med nya varv av undersökningar och yttranden. Bolagets senaste inlagor har nu kommenterats av LNF i ett yttrande till Mark- och miljödomstolen i Växjö. Ansökan gäller tillstånd till fortsatt stentäkt på tomten Hardeberga 2:32 m.fl., dvs. stenbrottet intill Skrylle. LNF har motsatt sig fortsatt tillstånd eftersom dräneringen av vatten […]

Läs mer

Cykelkartor över södra Sverige

Våra kartor för cyklister har utvidgats! Kartorna sträcker sig nu från sydkusten till strax söder om Varberg i Halland, hela Kronoberg och Blekinge samt till Mönsterås i region Kalmar. Norr om Kronoberg når de strax söder om Värnamo. Här ser du lätt vilka vägar som leder ut i naturen och vilka som snabbast och säkrast […]

Läs mer

Filmtävlingen avgjord

Bildmediet är en stor inspirations- och informationskälla när det gäller djur- och växtliv på jorden, men också när det gäller klimatavtryck och miljöförstöring. Det är bakgrunden till den filmtävling för skolklasser som LNF ordnade hösten 2021, där vi ville låta ungdomar uttrycka sina tankar och känslor kring miljöpåverkan, klimatomställning och lokala insatser. Vi fick in […]

Läs mer

Ny Facebooksida

Lunds Naturskyddsförening har varit blockerad från sin Facebooksida sedan januari på grund av strul med Facebook, men nu är vi igång igen – dock med en ny Facebookadress som förhoppningsvis ska fungera bättre. Vi kommer att börja igen med att lägga ut notiser om klimat- och miljönyheter, och förstås informera om LNFs aktiviteter. Välkommen till […]

Läs mer