Cykelturer i Lundabygden

Lundabygden är perfekt för cykelutflykter. Landskapet är platt och har ett väl utbyggt cykelvägnät. I boken Cykelturer i Lundabygden beskriver vi 23 cykelturer som passerar över 200 intressanta platser i Lunds kommun med omnejd. Boken innehåller också en stor karta där intressanta platser, cykelturerna och andra cykelvänliga vägar är inlagda. Medlemmar kan hämta ett exemplar […]

Läs mer

Filmtävling för skolelever

Lunds Naturskyddsförening inbjuder i höst alla elever i gymnasiet och mellan- och högstadiet i Lunds kommun till en filmtävling på temat hållbarhet. Varför vill vi nå hållbarhet, hur gör vi det, och hur kan det vara att leva i ett hållbart samhälle? Det vill Naturskyddsföreningen uppmuntra eleverna att fundera på. Filmerna ska vara 5-10 minuter […]

Läs mer

Inställda evenemang 4 och 14 maj

På grund av pandemin ställer vi in vårt medlemsmöte som var planerat till tisdag den 4 maj. Vi hoppas kunna genomföra detta möte i september i stället och vi planerar för ett antal aktiviteter i höst när vi tror att restriktionerna har lättat. Även Tyst vårpromenad i Rinnebäcksravinen fredag den 14 maj är inställd.

Läs mer

Inställda evenemang 8 och 9 maj

På grund av pandemin ställer Lunds kommun in cykeldagen som var planerad till lördag den 8 maj. I stället planeras en cykeldag preliminärt till den 4 september. Även vår Vandring till Vallkärra mader söndag den 9 maj är inställd. Vi hoppas kunna genomföra den i september i stället.

Läs mer

Föranmälan till evenemang 14 & 18 april

På grund av restriktionerna under pandemin kan vi bara vara åtta personer på de evenemang som är planerade. Därför krävs föranmälan: Anmälan till vandringen Vårflora i Fågelsångsdalen den 14 april kl 18 görs till ulf.ryde@teokem.lu.se Anmälan till cykelturen Skyfallshantering i Lund den 18 april kl 10 görs till Tim.Delshammar@vasyd.se

Läs mer

Årsstämman blir digital den 30 mars

Alla medlemmar  kallas härmed till årsstämma den 30 mars kl 19 (obs nytt datum). På grund av pandemin kommer årets stämma att genomföras digitalt. Så här kommer det att gå till: Du som är medlem och vill delta i stämman anmäler dig genom att skicka ett mejl med rubriken Anmälan till årsstämman till lund(at)naturskyddsforeningen.se. I […]

Läs mer

Vårprogrammet är klart

LNF:s aktivitetsprogram för våren 2021 är färdigt och kommer att skickas hem till medlemmarna under vecka 5. Det finns att läsa i pdf-format här på hemsidan under fliken Program. På grund av pandemin är föreläsningarna på stadsbiblioteket inställda under våren.

Läs mer

LundaEkot borde höras mer

För vagt och för svagt. Så kan man sammanfatta Lunds Naturskyddsförenings syn på remissversionen av LundaEko III, kommunens program för ekologiskt hållbar utveckling under åren 2021-2030. Naturskyddsföreningen är förstås positiv till idén med LundaEko – ett sådant program är både välkommet och nödvändigt. Men texten förlorar sig i detaljer och mätningar och lyckas inte koppla […]

Läs mer

Inställda föreläsningar

På grund av pandemin ställs alla program in på Stadsbiblioteket under november, vilket gör att alla våra återstående föreläsningar är inställda. Det innebär att våra föreläsningar den 4 november om ”Urban natur” samt den 11 november om ”Hållbar mobilitet” ställs in. Även ”Nanoplast” den 18:e samt ”Havet äter Skåne” den 25:e får vi skjuta på […]

Läs mer