Besluta inte om Källby reningsverk nu

Vi har skickat ett mejl till ledamöterna i kommunstyrelsen i Lund: ”Lunds Naturskyddsförening, LNF, vill uppmana kommunstyrelsen i Lund att vänta med beslutet om Källby reningsverks framtid. Det finns ingen miljökonsekvensbeskrivning som visar vilka följder en nedläggning kan få. Bland de många sakfrågor som inte är utredda, kan följande nämnas: Klimatkrisens påverkan på avloppsreningsverk, recipienter […]

Läs mer

Inställt vägprojekt bästa klimatarbetet

Gör om, gör rätt! Det skriver Lunds Naturskyddsförenings ordförande Tomas Björnsson, en av årets miljöpristagare i Lunds kommun, i ett öppet brev från föreningen till kommunfullmäktiges medlemmar. Uppmaningen gäller beslutet att bygga ut E22-an. Detta beslut kommer att öka klimatutsläppen och därmed gå rakt emot de svenska klimatmålen, i ett läge där den globala uppvärmningen […]

Läs mer

Påminnelse om vår filmtävling

Lunds Naturskyddsförening beslutade sig tidigare i år för att inbjuda alla elever i gymnasiet och mellan- och högstadiet i Lunds kommun till en filmtävling på temat hållbarhet. Varför vill vi nå hållbarhet, hur gör vi det, och hur kan det vara att leva i ett hållbart samhälle? Det vill föreningen uppmuntra eleverna att fundera på. […]

Läs mer

Nej till NCCs stenbrott i Skrylle

Nära stenbrottet i Skrylle ligger Natura 2000-området Måryd-Hällestad, som regeringen lovat EU att skydda. Så har dock inte skett: värdefulla växter och naturtyper som är beroende av en våt miljö har blivit så uttorkade att många arter försvunnit och många kärrmiljöer förstörts. Skälet är att sprickor i berggrunden i många år lett bort vatten till […]

Läs mer

Cykelturer i Lundabygden

Lundabygden är perfekt för cykelutflykter. Landskapet är platt och har ett väl utbyggt cykelvägnät. I boken Cykelturer i Lundabygden beskriver vi 23 cykelturer som passerar över 200 intressanta platser i Lunds kommun med omnejd. Boken innehåller också en stor karta där intressanta platser, cykelturerna och andra cykelvänliga vägar är inlagda. Medlemmar kan hämta ett exemplar […]

Läs mer

Filmtävling för skolelever

Lunds Naturskyddsförening inbjuder i höst alla elever i gymnasiet och mellan- och högstadiet i Lunds kommun till en filmtävling på temat hållbarhet. Varför vill vi nå hållbarhet, hur gör vi det, och hur kan det vara att leva i ett hållbart samhälle? Det vill Naturskyddsföreningen uppmuntra eleverna att fundera på. Filmerna ska vara 5-10 minuter […]

Läs mer

Inställda evenemang 4 och 14 maj

På grund av pandemin ställer vi in vårt medlemsmöte som var planerat till tisdag den 4 maj. Vi hoppas kunna genomföra detta möte i september i stället och vi planerar för ett antal aktiviteter i höst när vi tror att restriktionerna har lättat. Även Tyst vårpromenad i Rinnebäcksravinen fredag den 14 maj är inställd.

Läs mer

Inställda evenemang 8 och 9 maj

På grund av pandemin ställer Lunds kommun in cykeldagen som var planerad till lördag den 8 maj. I stället planeras en cykeldag preliminärt till den 4 september. Även vår Vandring till Vallkärra mader söndag den 9 maj är inställd. Vi hoppas kunna genomföra den i september i stället.

Läs mer

Föranmälan till evenemang 14 & 18 april

På grund av restriktionerna under pandemin kan vi bara vara åtta personer på de evenemang som är planerade. Därför krävs föranmälan: Anmälan till vandringen Vårflora i Fågelsångsdalen den 14 april kl 18 görs till ulf.ryde@teokem.lu.se Anmälan till cykelturen Skyfallshantering i Lund den 18 april kl 10 görs till Tim.Delshammar@vasyd.se

Läs mer