Cykelskrivelser

LNF har nyligen skickat två skrivelser till Tekniska nämnden med förslag om förbättringar för stadens cyklister. Den ena gäller cykeltrafik på Pilsåkerområdet vid Nova, där planeringen enligt föreningen är mest inriktad på biltrafik. Cykelvägar, cykelparkeringar, skyltar och annan vägvisning finns nästan inte alls inne i området. Detta gör det osäkrare för cyklisterna, särskilt för dem […]

Läs mer

Lyckad klädbytardag

LNFs klädbytardag på Stadsbiblioteket den 27 april blev en klar framgång. Över 150 personer lämnade in och hämtade ut kläder, och många lyssnade också på föreläsningen med Filippa Nilsson om cirkulär shopping och hållbart mode. 520 plagg bytte ägare, vilket är en stor ökning jämfört med klädbytardagen i Stadshallen våren 2023, då 300 plagg byttes […]

Läs mer

LNF om Lunds översiktsplan

Att bygga ut Lunds kommun med 30 000 nya bostäder fram till år 2050 är inte möjligt att förena med kommunens egna miljö- och klimatmål. En sådan stark utbyggnad skulle medföra 50-100 000 ton utsläpp av klimatgaser per år bara genom byggandet. Den skulle även gå ut över den biologiska mångfalden och jordbruksmarken, eftersom enbart förtätning i […]

Läs mer

Det går att täta berg!

Det segslitna ärendet med NCCs stentäkt i Skrylle handlar bl.a. om att ett värdefullt Natura 2000-område nära stenbrottet dränerats på vatten som runnit bort genom sprickor i berget. NCC har hävdat att det är omöjligt att utan orimliga kostnader täta berget, vilket leder till att vattnet fortsätter rinna ner i stenbrottet. LNF kan nu peka […]

Läs mer

Kritik mot Hunnerupsplanen

Lunds Naturskyddsförening sällar nu sin röst till de miljövänner i Höje å-området som protesterar mot planförslaget om Hunnerupsområdet söder om ån. Området ska enligt förslaget bebyggas med 450 nya bostäder och andra verksamheter. LNF anser att planförslaget i sin nuvarande form inte bör genomföras, av främst tre skäl: planen skulle inkräkta på den goda åkerjord […]

Läs mer

Vårprogrammet 2024

Nu finns LNFs program för våren 2024 att läsa på nätet. Programmet innehåller bland annat info om föreläsningarna på Stadsbiblioteket, om föreningens olika utflykter, om arbetsgrupperna och om våra studiecirklar. Det tryckta programmet kommer att skickas hem till alla medlemmar i slutet av januari. Den som vill ha fler programskrifter att dela ut till intresserade vänner […]

Läs mer

Nyårsvandringen

Söndagens nyårsvandring runt reningsverksdammarna kommer att bli av (om inte vädret mot förmodan slår om till snöstorm), men alla som vill delta bör ha rejäla skor eller kängor eftersom det kan bli en del pulsande. Mycket varma kläder och något varmt att dricka för en kort fika rekommenderas också. Samlingen är vid busshållplatsen i Värpinge […]

Läs mer

Natursnokar

På lördag ska Natursnokarna undersöka naturen vid Nöbbelövs mosse. Natursnokarna är en grupp inom Naturskyddsföreningen där barn mellan ca 3 och 10 år och deras vuxna upptäcker naturen tillsammans. Träffarna är gratis och varar omkring två timmar. Vid lördagens träff samlas man vid Nöbbelövs 4H-gård kl 14. Alla välkomna! Läs mer på Facebook.

Läs mer