Rösta på ett klimatvänligt medborgarförslag!

”Lundaförslag” är namnet på ett system där invånare i Lunds kommun kan lämna förslag på utveckling av kommunens verksamhet. Förslag som efter 60 dagar fått minst 100 röster går vidare till handläggning. Nu finns ett förslag som utarbetats av Fossil Free Lund i samarbete med Naturskyddsföreningen, och som går ut på att kommunen bör införa […]

Läs mer

Vandring i bokskogen söndag 14 oktober

När höstens färger börjar glöda i bokskogen ger vi oss ut på vandring mellan Holmeja och Torup under ledning av geologen Joachim Regnéll och landskapsvetaren Nils Wallin. De berättar om landskapets historia och hur människorna före oss har lämnat spår i naturen. Vi följer Skåneleden från Holmeja cirka fem kilometer till Torup, med en fikapaus […]

Läs mer

Titta in i mossornas värld, söndag 7 oktober

Mossor finns nästan alltid omkring dig, i staden och i skogen. De är så vanliga att vi inte tänker på dem, men det finns ett otal olika arter och de kan se väldigt olika ut om man tittar noga. Staffan Nilsson guidar och visar prov på mossornas fascinerande värld. Samling vid busshållplatsen Dalbybadet klockan 10.26 […]

Läs mer

Europeiska trafikantveckan i Lund

Hur ska innerstaden bli tillgänglig för alla? Under Europeiska Trafikantveckan 14–24 september stängs Klostergatan och Stora Gråbrödersgatan för privata motorfordon för att ge mer plats för gående, cyklister och kollektivtrafik. LNF strävar efter att underlätta för klimatsmarta och miljövänliga transporter i Lund, och vi vill gärna höra lundabornas tips och synpunkter på hur det ska […]

Läs mer

Lundapartiernas syn på miljöfrågorna

Alla partier i Lunds kommun tycker det vore bra att göra förbättringar för cykeltrafiken – sådant som en ny vägvisningsplan och nya skyltar, fler cykel- och färdriktningssymboler på cykel- och gångbanor och en översyn av cykelvägnätet. Däremot skiljer sig partierna kraftigt åt när det gäller andra idéer som skulle kunna göra staden grönare: högre p-avgifter […]

Läs mer

Ha det skönt i sommar!

Nu är det sommar och LNF tar en paus i programaktiviteterna i förhoppning att alla ska få tillfälle att njuta av fri tid ute i naturen på egen hand. LNF har som nästa programpunkt slåtter i Domedejla mosse, som ligger i Lomma kommun, lördag 11 augusti. Programmet för hösten 2018 kommer att skickas ut i […]

Läs mer

Kaninlandet blir naturreservat, invigning och röjning på söndag 10 juni

På söndag 10 juni blir det invigning av Kaninlandet som naturreservat! Det börjar klockan 11 med tal och sång. Läs mer på https://www.lund.se/uppleva–gora/Parker-lek-natur/naturomraden-naturreservat/kaninlandet/ Kaninlandet i utkanten av Torna Hällestad är en öppen sandmark som erbjuder goda livsvillkor för fjärilar, skalbaggar, humlor och framför allt bin. Områdets öppna karaktär hotas av igenväxning, och LNF har nu på […]

Läs mer

Naturnatten 5 juni på Nöbbelövs mosse

Världsmiljödagen infaller 5 juni, och då firar Naturskyddsföreningen Naturnatten på många platser i landet. I Lund ses vi på Nöbbelövs mosse, naturreservat i Lunds nordvästra utkant. Klockan 19 blir det guidad botanisk vandring och fågelvandring, och fågelvandringen upprepas vid niotiden. En erfaren naturfotograf ger tips om hur man tar bra naturbilder. Stora och små kan […]

Läs mer