Riv inte fungerande hus!

LNF har av tidsbrist missat möjligheten att skriva en remiss om rivandet av tre 2- och 3-våningshus på Landsdomarevägen nära Monumentet, som LKF vill ersätta med fem höga punkthus. Men föreningen har ändå i efterhand gjort en skrivelse till byggnadsnämnden med kritik mot rivningsplanerna. I skrivelsen påpekas att byggsektorn i Sverige enligt Naturvårdsverket står för […]

Läs mer

På gång i september

September är en månad som brukar ha många aktiviteter, så också detta år: Den 14 september är det LNFs startmöte på Fontänhuset (se kalendariet). Fredagen den 15e är av Fridays for Future utnämnt till Global Strike Day. Med start kl 16 kommer det att finnas många aktiva grupper på Stortorget, bland annat LNF. Det blir […]

Läs mer

Lokala medborgarråd

Lokala medborgarråd skulle kunna vara ett sätt att engagera Lunds invånare i att hitta sätt att ställa om kommunen och uppnå de uppställda klimatmålen. Det tror LNF-medlemmen Karin Vendt, som skrivit ett Lundaförslag om saken. Alla som är folkbokförda i Lund får rösta på Lundaförslag, som om de får mer än 100 röster blir upptagna […]

Läs mer

Bryt bilberoendet!

Det är rubriken på en kommande stor kampanj från Naturskyddsföreningen. LNFs ordförande har skrivit ett idédokument med samma rubrik, som tar upp hur Naturskyddsföreningens kretsar kan påverka den lokala politiken och vilka budskap föreningen kan framföra. Resandet orsakar omkring en fjärdedel av svenskarnas klimatutsläpp, så problemen är stora, men det finns också många möjliga lösningar. […]

Läs mer

NCC-ärendet fortsätter

Ärendet med NCCs ansökan till fortsatt stentäkt vid Skrylle fortsätter. Mark- och miljööverdomstolen beslutade i vintras att neka företaget tillstånd att utöka stenbrottet, på grund av de skador på miljön och de störningar för omgivningen som påtalats. Företaget har överklagat domen. LNF har nu i sin tur yttrat sig över NCCs överklagande, och yrkar att […]

Läs mer

Höstprogrammet 2023

Nu finns LNFs program för hösten 2023 att läsa på nätet. Programmet innehåller bland annat info om föreläsningarna på Stadsbiblioteket, om föreningens olika utflykter, om arbetsgrupperna och om våra studiecirklar. Vi har en ny verksamhet för barn, ”natursnokarna”. OBS: Epostadressen i programmet stämmer inte, korrekt adress för att anmäla sig är: natursnokarelund@gmail.com . Det tryckta programmet […]

Läs mer

Bokashi och trädgårdsodling 17 juni

Vad innebär den omtalade komposteringsmetoden bokashi, och vad kan man enklast odla i den jord man får genom bokashin? Lördag 17 juni kl 10-13 står LNFs klimatgrupp på Mårtenstorget med jord, fröer och information om hur man kommer igång att odla ätbara växter i trädgården, och hur man genom bokashimetoden förvandlar matavfall till odlingsjord.

Läs mer

Förverkliga era valförslag om natur och miljö!

Det är kontentan av ett brev som LNF skickat till medlemmarna i Lunds kommunstyrelse. Genom att analysera svaren på den valenkät som föreningen gjorde i höstas, samt partiernas egna valprogram, har LNF försökt vaska fram åtgärder som borde kunna stödjas av en majoritet i kommunstyrelsen. Det handlar om förbättringar för cyklisterna, om mer grönska i […]

Läs mer

Cykelns dag 3 juni

På lördag är det ”cykelns dag” och då står vi på Clemenstorget tillsammans med turistbyrån. Vi delar förstås ut våra cykelkartor. Dessutom pratar vi sommarcykling och tipsar både om turer i lundabygden, i Skåne och om att göra långcyklingar. Inför sommaren har vi uppdaterat våra skrifter fikacykling runt Lund samt cykel på tåg. Välkomna mellan […]

Läs mer