Inställda evenemang 4 och 14 maj

På grund av pandemin ställer vi in vårt medlemsmöte som var planerat till tisdag den 4 maj. Vi hoppas kunna genomföra detta möte i september i stället och vi planerar för ett antal aktiviteter i höst när vi tror att restriktionerna har lättat. Även Tyst vårpromenad i Rinnebäcksravinen fredag den 14 maj är inställd.

Läs mer

Inställda evenemang 8 och 9 maj

På grund av pandemin ställer Lunds kommun in cykeldagen som var planerad till lördag den 8 maj. I stället planeras en cykeldag preliminärt till den 4 september. Även vår Vandring till Vallkärra mader söndag den 9 maj är inställd. Vi hoppas kunna genomföra den i september i stället.

Läs mer

Föranmälan till evenemang 14 & 18 april

På grund av restriktionerna under pandemin kan vi bara vara åtta personer på de evenemang som är planerade. Därför krävs föranmälan: Anmälan till vandringen Vårflora i Fågelsångsdalen den 14 april kl 18 görs till ulf.ryde@teokem.lu.se Anmälan till cykelturen Skyfallshantering i Lund den 18 april kl 10 görs till Tim.Delshammar@vasyd.se

Läs mer