Besluta inte om Källby reningsverk nu

Vi har skickat ett mejl till ledamöterna i kommunstyrelsen i Lund: ”Lunds Naturskyddsförening, LNF, vill uppmana kommunstyrelsen i Lund att vänta med beslutet om Källby reningsverks framtid. Det finns ingen miljökonsekvensbeskrivning som visar vilka följder en nedläggning kan få. Bland de många sakfrågor som inte är utredda, kan följande nämnas: Klimatkrisens påverkan på avloppsreningsverk, recipienter […]

Läs mer