Besluta inte om Källby reningsverk nu

Vi har skickat ett mejl till ledamöterna i kommunstyrelsen i Lund:

”Lunds Naturskyddsförening, LNF, vill uppmana kommunstyrelsen i Lund att vänta med beslutet om Källby reningsverks framtid. Det finns ingen miljökonsekvensbeskrivning som visar vilka följder en nedläggning kan få. Bland de många sakfrågor som inte är utredda, kan följande nämnas:

  • Klimatkrisens påverkan på avloppsreningsverk, recipienter och ledningssystem. Att samla all avloppsrening i sydvästra Skåne till samma plats nära havet verkar alltför riskabelt med tanke på de stora konsekvenser översvämningar och driftsstörningar kan få i en sådan anläggning.
  • Påverkan på naturen i Höjeådalens naturreservat och nedströms reservatet vid en nedläggning av Källby. Förutsättningarna för ett rikt fågelliv i de f d reningsverksdammarna lär komma att försämras radikalt, om dammarna inte längre tillförs varmt vatten. Dessa dammar är idag en av de viktigaste inlandslokalerna för övervintrande fåglar i Skåne. Många andra artgrupper som fladdermöss, groddjur, fiskar och trollsländor påverkas också negativt.
  • Risk för dålig lukt från dammarna om vattnet i dem blir stillastående.
  • Minskad tillgång till åvatten för bevattning om flödet i Höje å minskar.

Om kommunstyrelsen anser att ett beslut måste fattas nu, är det bäst att behålla Källby reningsverk eftersom detta alternativ är mycket billigare och inte medför de försämringar som LNF befarar.”

Läs vårt yttrande till VA SYD

Dela

Kommentera

One thought on “Besluta inte om Källby reningsverk nu

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.