Artlista från fågelspaningen

Den traditionella nyårsvandringen 6 januari längs reningsverksdammarna genomfördes med drygt 50 deltagare under ledning av Linda Birkedal. En ny art noterades i listan, vattenrall. Listan omfattar även rariteter som kungsfiskare och forsärla. Hela listan finns här fågelförteckning nyårsvandring 2010–19

Läs mer