Nej till NCCs stenbrott i Skrylle

Nära stenbrottet i Skrylle ligger Natura 2000-området Måryd-Hällestad, som regeringen lovat EU att skydda. Så har dock inte skett: värdefulla växter och naturtyper som är beroende av en våt miljö har blivit så uttorkade att många arter försvunnit och många kärrmiljöer förstörts. Skälet är att sprickor i berggrunden i många år lett bort vatten till […]

Läs mer