LNF om Lunds översiktsplan

Att bygga ut Lunds kommun med 30 000 nya bostäder fram till år 2050 är inte möjligt att förena med kommunens egna miljö- och klimatmål. En sådan stark utbyggnad skulle medföra 50-100 000 ton utsläpp av klimatgaser per år bara genom byggandet. Den skulle även gå ut över den biologiska mångfalden och jordbruksmarken, eftersom enbart förtätning i asfalterad stadsmiljö inte räcker till så många nya bostäder.

Detta är huvudinvändningen i Lunds Naturskyddsförenings remissyttrande över kommunens föreslagna översiktsplan. Föreningen vänder sig också mot den långa planperioden, under vilken stora förändringar kan inträffa i världen och förändra planens förutsättningar. En kortare, etappindelad planperiod hade bättre kunnat säkra hållbarhetsperspektivet.

Föreningen vänder sig också mot planerna på att bygga ut vissa särskilda områden:

  • ett område väster om Dalby, på god jordbruksmark samt nära riksintressen för naturvård och kulturmiljövård
  • de låglänta områdena i östra kanten av Södra Sandby, där risken för översvämningar är stor
  • Hunnerupsområdet söder om Höje å, hem för flera fridlysta fladdermusarter
  • Björnstorps stationssamhälle, som inte har underlag för den kollektivtrafik som alla nya områden bör ha.

Dela

Kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.