Studiecirkel om fåglar

Vår studiecirkel fåglar för nyfikna börjar på söndag 4 september. Cirkeln passar både nybörjare och mer erfarna fågelskådare. Anmälan till Cecilia Wide, tfn 0706 377341 eller epost cecilia.wide (at) gmail.com. Läs mer på sidan 26 i vårt höstprogram.

Läs mer

Höstprogrammet 2022

Nu finns LNF program för hösten 2022 att läsa på nätet. Programmet innehåller bland annat info om det som ordnas på Stadsbiblioteket (sju föreläsningar och en debatt), och om de tretton andra arrangemangen som handlar om allt från fågelar till en fikacykling. I höstens program finns också resultatet av vår valenkät. Den som vill ha fler […]

Läs mer

Lundapartiernas syn på miljöfrågorna 2022

Vilka partier säger klart nej till att bygga på den goda åkerjorden runt Lund? Vilka är redo att satsa på fler odlingslotter och stadsodlingsområden, och vilka kan tänka sig att plantera fler träd på gatorna i Lund? Det får man reda på i Lunds Naturskyddsförenings valenkät 2022. Enkäten har skickats till alla politiska partier i […]

Läs mer