Om cykelkartorna

Välkommen till våra kartor för cyklister! Här ser du lätt vilka vägar som leder ut i naturen och vilka som snabbast och säkrast tar dig mellan orterna. På cykelkartorna hittar du ett sammanhängande nät av cykelbanor och lågtrafikerade vägar där det går bra att cykla.

(Läs mer om olika lager.)

Vi har använt både färger och linje- eller streckmarkeringar för att visa hur en väg är för dig som cyklist. Heldragen linje betyder cykelbana, streckad linje (grön eller röd) betyder att du får cykla i blandtrafik. Vägar markerade med kortare streck och längre mellanrum har mer trafik, men går ändå normalt sett bra att cykla på.

På vägar med låg trafik kan två vuxna oftast cykla tillsammans och prata (dock har alla vägar mer trafik under pendlingstiderna). Ännu lugnare cykling är det på vägar med minimal trafik, där man oftast kan ta med barn på cykelturen.

Varningstriangel är ett sätt att visa att en viss väg har ganska mycket trafik, men kan vara nödvändig att använda en kort sträcka för att slippa för stora omvägar. Grusvägar har markerats med punkter och har normalt inte mycket trafik. Mycket backiga vägar är markerade med pilar, som pekar åt samma håll som uppförsbackarna. Belysning visas endast utanför tätorterna.

Färgerna visar hur en cykelväg används. Gul färg med röd kant betyder ett huvudstråk som är en snabb väg mellan större orter, i huvudsak på cykelbanor. Bredare linje markerar ett starkare stråk. Gul färg med grön kant visar en nationell eller regional cykelled (numrerad). Grön färg används för vägar som är lämpliga för cykling. Det innebär cykelbanor och lågtrafikerade vägar som tillsammans bildar ett sammanhängande nät. Ljusgrönt > betyder övriga möjliga vägar, dvs vägar som det går att cykla på, men som ofta slutar vid en mer trafikerad väg (på tätortskartor betyder det övriga cykelbanor).

Kartan bygger på den nationella vägdatabasen (nvdb) och Lantmäteriets kartor.

Läs mer på nvdb.se/sv samt på www.lantmateriet.se

Läs mer om vår cykelkarta.

Exempel på kartbild norr om Lund. Här visas både huvudstråket från Stångby söderut mot Lund och den regionala Cykelleden Skåne som passerar Svenstorp och Örtofta.

En karta är aldrig neutral. Den bild läsaren får kan styra ganska mycket av de vägval som görs. Det handlar framför allt om de vägar som kartan rekommenderar som cykelvägar. En kartsymbol som visar var man behöver cykla på vägar med biltrafik, så kallad blandtrafik, kan uppfattas på olika sätt. En lågtrafikerad sådan väg kan avskräcka för att man tror att biltrafik alltid är farligt, men den kan också invagga cyklisten i en falsk säkerhet om vägen har mer trafik än man förväntar sig. När cykelkartan visar varningstriangel kan vägen gå bra att cykla på en helg eller mitt på dagen under sommaren, men också vara olämplig för pendling då trafiken är för tät i förhållande till vägens bredd.

Del av tätortskartan över Lunds stad. Det finns många bra cykelförbindelser och de går nästan alltid på cykelbanor. Observera att Lunds färgade cykelleder markeras med text i stället för olika färger