Om våra cykelkartor

Teckenförklaring cykelkartorLunds Naturskyddsförening har tagit fram kartor för cyklister. De visar alla vägar som är cykelvänliga och som bildar ett sammanhängande nät. Länk till våra skånekartor.

Vi har också producerat flera tryckta cykelkartor:

Cykelkarta över Lunds omgivningar är i skala 1:50 000 och täcker ett område från Öresund i väster till Vombsjön i öster och från Malmö i söder till Kävlinge och Eslöv i norr. Länk till Lund västra och till Lund östra.

Cykelkarta över Lunds tätorter är i skala 1:12 500. En sida visar Lunds stad inklusive en detaljkarta över innerstaden. Den andra sidan visar övriga tätorter i kommunen samt en översiktskarta som är en del av kartan ovan. Länk till Lunds tätort och till Lunds byar.

De båda lundakartorna kompletterar varandra. De finns att hämta turistbyrån i Lund, på kommunhuset Kristallen samt på stadsbiblioteket och på biblioteken i S Sandby, Dalby, Veberöd och Genarp.

Det finns också tryckta cykelkartor i skala 1:50 000 över flera andra områden. I Skåne finns kartor över Helsingborg (en nordlig del och en sydlig), Kristianstad (norr och söder), Lomma, Sjöbo/Tomelilla samt Ängelholm. I Blekinge finns de över Karlskrona samt Olofström/Karlshamn. Kartorna finns att hämta på biblioteken.

Cykelkarta norr om Stångby

 

 

 

En karta är aldrig neutral. Den bild läsaren får kan styra ganska mycket av de vägval som görs. Det handlar framför allt om de vägar som kartan rekommenderar som cykelvägar. En kartsymbol som visar var man behöver cykla på vägar med biltrafik, så kallad blandtrafik, kan uppfattas på olika sätt. En lågtrafikerad sådan väg kan avskräcka för att man tror att biltrafik alltid är farligt, men den kan också invagga cyklisten i en falsk säkerhet om vägen har mer trafik än man förväntar sig.

Läs en utförligare förklaring: Om cykelkartan.

 

 

 

 

 

 

 

 

Tätortskarta över Nöbbelöv

 

Del av tätortskartan över Lunds stad. Det finns många bra cykelförbindelser och de går nästan alltid på cykelbanor.