Att nå ut – påverkan

Lund, Lilla Fiskaregatan

En ideell förening har begränsade möjligheter att nå ut, men samtidigt stora möjligheter att påverka eftersom man är oberoende och kan inrikta sig på helheterna utan att fastna i detaljer.

Lunds Naturskyddsförening (LNF) har funnits sen 70-talet och har cirka 4000 medlemmar. Vi har lång erfarenhet av olika vägar att påverka och hur vi tycker att de fungerar.

Här vill vi beskriva vad vi har gjort och hur vi tycker att olika aktiviteter och åtgärder har fungerat för oss.

Läs våra erfarenheter som ett dokument i Att nå ut – påverkan – mars 2020.

 

Programmet

Två gånger om året trycker vi vårt program och skickar ut det till medlemmarna. Programmet är efterfrågat och vi tror att det ger oss uppmärksamhet.

Om programmet

Publika evenemang

Under åren har vi varit med på ett antal evenemang som arrangeras av andra än vi själva. Den stora fördelen med det är att vi slipper dra det tunga lasset och kan koncentrera oss på vårt bord eller motsvarande. Nackdelen kan vara att vi inte styr över inriktningen.

Publika evenemang

Egna arrangemang

Under året brukar vi också ha några egna arrangemang. Exempel på det är nationella evenemang som stöds av vår riksförening som klädbytardag och Naturnatten. Då är det vi själva som bestämmer.

Egna arrangemang

Föreläsningsserie

I Lund har vi ett stadsbibliotek som har satsat på föreläsningar på många områden. Tillsammans med biblioteket och Lunds universitets Hållbarhetsforum har vi i flera år arrangerat onsdagsföreläsningar på temat ”klimat, miljö och hållbarhet”.

Föreläsningsserie

Konferenser och samarbeten

En krets inom Naturskyddsföreningen kan förstås själv ordna ett möte för en specifik målgrupp som kommunala tjänstemän, näringslivet eller andra. Men det är ofta mycket arbete, och kan te sig övermäktigt för den ideella kraften. Det är mycket lättare att delta i arrangemang som ordnas av kommunen, regionen eller något branschorgan.

Konferenser och samarbeten

Remisser och skrivelser

Vår förening lägger en hel del möda på att svara på remisser från vår kommun, vår region och olika myndigheter. Om de påverkas av våra remisser, skrivelser och medborgarförslag är svårt att mäta, men kanske kan vi hoppas på en "trägen vinner"-effekt.

Remisser och skrivelser

Studiecirklar

Genom åren har vi oftast haft minst en fågelcirkel per termin och ibland också någon annan cirkel med biologiskt tema. En cirkel passar bäst för att driva en liten grupp som vill hjälpas åt att påverka eller att lära sig om ett område.

Studiecirklar

Träffa politiker

Detta kan nog vara den svåraste uppgiften. Det kan bli mycket olika resultat om man träffar politiker privat, mellan fyra ögon, eller om man skapar ett evenemang med en utfrågning där flera partier är representerade.

Träffa politiker

Sociala medier

Vår Facebooksida har drygt 1000 följare, och de inlägg vi publicerar läses regelbundet av ett par hundra personer som ofta gillar inläggen eller läser vidare på de länkar vi ger. Även hemsidan har många besökare, särskilt cykelsidorna.

Sociala medier

Personlig påverkan

Många medlemmar i föreningen lever miljövänligt: äter vegetariskt, cyklar på semestern, har inte bil och flyger inte. På så vis föregår man med gott exempel, och kan visa att en miljövänlig livsstil är praktiskt möjlig och ger ett gott och hälsosamt liv.

Personlig påverkan