Om programmet

Humlebagge

Varje augusti och januari trycker vi vårt program och skickar ut det till medlemmarna. Dessutom delar vi ut ett antal exemplar till Stadsbiblioteket, Turistbyrån och på flera andra ställen.

Programmet innehåller inte bara våra utflykter, föreläsningar och andra aktiviteter, utan också artiklar om föreningens syn på olika frågor samt en redogörelse för remissvar och andra skrivelser som föreningen skickat.

Effekt: Programmet är efterfrågat och vi tror att det ger oss uppmärksamhet. Det är också viktigt att våra medlemmar ser vad vi gör.

Läs aktuellt program.