Planärenden

LNF bevakar aktivt plan- och trafikfrågor i Lunds kommun och skriver yttranden över de detaljplaner som är av särskild betydelse för miljön. Vi vill förtäta staden varsamt utan att parker och grönområden exploateras, och vi vill behålla den goda åkerjorden för framtida livsmedelsproduktion. Trafikfrågorna är högaktuella. LNF vill att mobiliteten för alla ska underlättas genom att kollektivtrafik, cyklister och gående får mer utrymme på privatbilismens bekostnad.

Kontaktperson är Margit Anderberg, tfn 046 184140, e-post manderberg(at)bredband.net