Våra projekt

Tågresor i Europa

Ett infoblad om tågresor som är till nytta för alla som planerar en tågsemester under sommaren. Infobladet ger användbara webblänkar till resebyråer, Interrailinformation och mycket annat.

Infoblad om tågresor i Europa

Valenkät 2022

Som vägledning inför valet 2021 har Lunds Naturskyddsförening, LNF, gjort en enkät med kommunens politiska partier. I enkäten presenteras olika förslag från LNF som partierna fått ta ställning till. Åtta partier – alla utom KD och Fi – har svarat, och de många kommentarerna visar att enkäten tagits på allvar.

Lundapartiernas syn på miljöfrågorna 2022

Filmtävling 2021

Bildmediet är en stor inspirations- och informationskälla när det gäller djur- och växtliv på jorden, men också när det gäller klimatavtryck och miljöförstöring. Det är bakgrunden till den filmtävling för skolklasser som LNF ordnade hösten 2021, där vi ville låta ungdomar uttrycka sina tankar och känslor kring miljöpåverkan, klimatomställning och lokala insatser.

Filmerna i vår tävling

Cykelturer i Lundabygden

I boken Cykelturer i Lundabygden beskriver vi 23 cykelturer som passerar över 200 intressanta platser i Lunds kommun med omnejd. Boken innehåller också en stor karta där intressanta platser, cykelturerna och andra cykelvänliga vägar är inlagda.

Cykelturer i Lundabygden

Valenkät 2018

Som vägledning inför valet 2018 har Lunds Naturskyddsförening, LNF, gjort en enkät med kommunens politiska partier. I enkäten presenteras olika förslag från LNF som partierna fått ta ställning till. Åtta partier – alla utom KD och SD – har svarat, och de många kommentarerna visar att enkäten tagits på allvar.

Lundapartiernas syn på miljöfrågorna 2018