Fikacykling runt lund

Lundabygden är perfekt för cykelutflykter. Landskapet är platt, har ett väl utbyggt cykel­vägnät, och även gott om ställen där man kan stanna och fika. Vi har gjort en lista på ett antal ställen på lagom cykelavstånd från Lund och byarna. Listan kompletteras med en karta så att du kan planera turen.

Det brukar ta cirka en timma att cykla en mil i måttlig takt. Våra förslag på fikaställen ligger högst en dryg mil utanför Lund, och turerna går på cykelbanor och lågtrafikerade vägar. Turerna bör därför utan problem gå att klara av under en förmiddag eller eftermiddag.

Cykelturerna på kartan kommer från vår bok Cykelturer i Lundabygden. Den beskriver ett stort antal cykelturer i Lunds kommun med omnejd. Boken kan köpas i bokhandeln.

Vill du skriva ut en kartbild så använd våra blad på Cykelturer runt Lund.