Egna arrangemang

Naturnatt vid Krankesjön

Under året brukar vi också ha några egna arrangemang. Exempel på det är nationella evenemang som stöds av vår riksförening som klädbytardag och Naturnatten. Då är det vi själva som bestämmer. Programmet på Naturnatten brukar bestå av en botanisk rundvandring, en fågel-rundvandring, en tipspromenad, någon aktivitet för barn samt grillning av pinnbröd. Några år har vi också haft stjärnkikning, insektsinsamling och tillverkning av träpinne-flöjter på programmet.

Effekt: Ett evenemang kan dra mycket folk. De som kommer på en Naturnatt är vanligen redan medlemmar, medan klädbytardagen lockar en bredare publik.