Om studiecirklar

Nyårsvandring vid reningsverksdammarna

Genom åren har vi oftast haft minst en fågelcirkel per termin och ibland också någon annan cirkel med biologiskt tema. Vår cykelgrupp drivs som en studiecirkel, och vi har också just nu (2020) en cirkel om mat och klimat.

Det verkar vara lättast att driva en studiecirkel när man har ett begränsat ämne och kanske också kan sätta upp ett tydligt mål för cirkeln. Det som har varit svårare är cirklar med ett klimattema – frågorna är för breda och allmänna, och deltagarna i cirkeln har ofta olika syn på vad de vill ha ut av mötena.

Effekt: Man når bara ett fåtal med en studiecirkel, så den passar bäst för att driva en liten grupp som vill hjälpas åt att påverka eller att lära sig om ett område.