Remisser och skrivelser

Vår förening lägger en hel del möda på att svara på remisser från vår kommun, vår region och olika myndigheter. Ärendena gäller ofta stadsplanering och trafikfrågor, men kan också gälla sådant som bergtäkter, energiplaner och frågor om järnvägsutbyggnad. Vår cykelgrupp skickar dessutom varje år flera egna skrivelser till kommunen med önskemål om förbättringar för cyklisterna. Vi skickar samtidigt kopior av alla skrivelser till lokala media, som ibland tar upp våra åsikter i tidningsartiklar.

Vi har också i Lund möjlighet att skicka in lundaförslag (i andra kommuner kallade ”medborgarförslag”). Om ett sådant förslag – som inte undertecknas av föreningen utan av en enskild person – får över 100 röster på kommunens webbsida så måste det tas upp av en kommunal nämnd.

 

Beroende på vilket förslag man har kan man fundera på vilken väg som är den lämpligaste – ett medborgarförslag, en skrivelse, eller att vi helt enkelt resonerar med positivt inställda tjänstepersoner på kommunen.

Effekt: Om media skriver om våra remisser ger det en återkoppling till föreningens medlemmar. I vad mån myndigheterna påverkas av våra remisser, skrivelser och medborgarförslag är svårt att mäta, men kanske kan vi hoppas på en ”trägen vinner”-effekt.