Föreläsningsserie

Kevin Anderson i Lund

I Lund har vi ett stadsbibliotek som har satsat på föreläsningar på många områden. Tillsammans med biblioteket och Lunds universitets Hållbarhetsforum har vi i flera år arrangerat onsdagsföreläsningar på temat ”klimat, miljö och hållbarhet”. Vår serie går i huvudsak under oktober och november på hösten och under februari och mars på våren.

Föreläsarna är ofta forskare från Lund och andra universitet, men vi har också haft bl.a. trafikkonsulter, miljöpsykologer och en miljövänlig kock.

Föreläsningarna har numera uppåt hundra åhörare varje kväll. På frågorna efteråt märks det att vi har en kunnig publik som är klart miljöintresserad. Läs mer i vårt aktuella program.

Effekt: De vi pratar med är mycket nöjda. Däremot har vi många gånger varit dåliga på att fånga upp dem efteråt. Det räcker inte med att säga ”kom fram till oss efteråt och prata miljöfrågor”, utan vi skulle behöva vara mer uppsökande och aktivt fråga enskilda åhörare efteråt vad de tycker.