Konferenser och samarbeten

En krets inom Naturskyddsföreningen kan förstås själv ordna ett möte för en specifik målgrupp som kommunala tjänstemän, näringslivet eller andra. Men det är ofta mycket arbete, och kan te sig övermäktigt för den ideella kraften. Det är mycket lättare att delta i arrangemang som ordnas av kommunen, regionen eller något branschorgan.

Lunds Naturskyddsförening har bl.a. varit med på Skånskt cykelforum som ordnas varje höst. Det är ett bra tillfälle att utveckla ett kontaktnät med tjänstepersoner på både den egna kommunen, grannkommuner och på det regionala planet. Man får också reda på vad som är på gång inom regionen och kan prova sina idéer i informella samtal för att se vad som kan falla i god jord.

Lunds kommun har vid flera tillfällen deltagit i samarbeten med andra kommuner i Sverige på ämnet klimat och hållbarhet. Till exempel är Lund med i Klimatkommunerna. Lund har också ambitiösa styrdokument som ”LundaEko” (allmänt om hållbarhet inklusive klimatfrågor) samt LundaMaTs (Lunds program för ett miljöanpassat transportsystem).

För tillfället, 2020, är vår kommun med i samarbetet Viable cities som omfattar nio kommuner och som också ingår i ett forskningsprojekt på KTH: I Lund kallas projektet Klimatneutralt Lund 2030. Vid ett första möte kom hundra personer varav en tredjedel från näringslivet.

Det är en stor fördel att kunna haka på när kommunen arrangerar denna typ av möten. Vi slipper det stora organisationsarbetet, och kommunen kan också locka till sig representanter för det lokala näringslivet som kanske varit mer skeptiska till något som Naturskyddsföreningen ordnat. Denna typ av grupper ger möjlighet att både lyssna på hur andra aktörer resonerar och givetvis att själv påverka med våra idéer och värderingar.

Effekt: Det viktigaste med att delta i denna typ av grupper och evenemang är att det vidgar vårt kontaktnät. Man lär känna tjänstepersoner på den egna kommunen och kan fråga hur beslutsprocesserna fungerar i praktiken och var hindren finns.