Träffa politiker

Utfrågning av Lunds politiker

Detta kan nog vara den svåraste uppgiften. Det kan bli mycket olika resultat om man träffar politiker privat, mellan fyra ögon, eller om man skapar ett evenemang med en utfrågning där flera partier är representerade. I det senare fallet kommer politikerna säkerligen att hålla fast vid sina officiella ståndpunkter och det blir svårt att komma vidare. Det är också risk att de känner sig ställda mot väggen.

Vid ett direkt möte med en politiker (eller två) kan man i stället vara mer lyhörd och hoppas att mötet kan leda till omprövningar av politiken. Man kan också försöka ta reda på i vilka frågor det finns en samsyn. Det gäller då att ha tålamod, fastän jordens ekosystem inte har det.

Vi har haft sådana mindre samtal vid några tillfällen, men vi har också inför vissa val ordnat debatter (eller varit medarrangörer).

Effekt: Svårt att bedöma, men samtal är sannolikt givande och det vidgar kontaktnätet.