Publika evenemang

Under åren har vi varit med på ett antal evenemang som arrangeras av andra än vi själva. Den stora fördelen med det är att vi slipper dra det tunga lasset och kan koncentrera oss på vårt bord eller motsvarande. Nackdelen kan vara att vi inte styr över inriktningen. Det gör vi dock indirekt genom att välja vilka evenemang vi vill vara med på.

Cykeldag på Stortorget i Lund

I Lund är vi sedan flera år med på en cykeldag i april i ett samarbete med Tekniska förvaltningen på kommunen. Förvaltningen står för tält och polistillstånd och ser till att det görs reklam för evenemanget. Vår uppgift är att ha mycket folk på plats och att ordna en frågesport. Besvärliga frågor om underhåll av gator eller cyklisters beteende får kommunen ta hand om, medan vi oftast kan få prata om alla fördelar med cykling. Läs mer på våra cykelsidor och vår guide Att arrangera en cykeldag som bland annat innehåller en checklista på vad man behöver ha med sig när man är på plats.

I Lund har vi ett stort museum som heter Kulturen. Där ordnas varje första advent ett ”julstök” – en marknad med många deltagare, både hantverkare och matförsäljare. När vi står på julstöket brukar vi ha en tipsrunda för de stora och en liten bildtävling för de små. Den senare består av en plansch med 15-20 bilder på djur samt klisterlappar med namn på djuren som barnen ska placera rätt. Det brukar vara populärt.

Något år har vi deltagit på den skördefest som kommunen anordnar i Stadsparken i september, och andra år har vi varit med på en vanlig torgdag och ordnat ”morotsprovning”. Då har vi lånat ett torgstånd och köpt in kanske fem sorters morötter. Sedan har vi slantat upp morötterna och lagt dem i fem skålar, så att torgbesökarna kan smaka och rösta på den morot de tycker är godast.

Dessa evenemang ger goda tillfällen att prata med de människor som kommer förbi. Därför är det också viktigt att vara ganska många från vår sida. Vi brukar schemalägga tvåtimmarspass med start varje heltimme. När det är som mest välbesökt brukar vi försöka vara 4-5 personer samtidigt från föreningen.

De som gästar evenemangen är dessutom människor som vanligen sympatiserar med vår förening. Det gör det lättare att prata om klimat- och miljöfrågor och att försöka få dem att bli medlemmar om de inte redan är det.

På dessa evenemang har vi ofta en tipsrunda eller annan tävling som kan locka besökare och samtidigt ge dem nya kunskaper om natur och miljö. På cykeldagen delar vi ut (egna) cykelkartor. Genom att räkna antalet utdelade kartor respektive inlämnade svar på tipsrundan får vi samtidigt en uppfattning om hur många som besökt oss.

Effekt: Ett evenemang kan ge över 200 svar. Även om vi inte har pratat med alla så har de sett oss och sannolikt förstått budskapet.