Stenbrottet i Skrylle

NCCs omstridda stenbrott i Skrylle fortsätter med nya varv av undersökningar och yttranden. Bolagets senaste inlagor har nu kommenterats av LNF i ett yttrande till Mark- och miljödomstolen i Växjö. Ansökan gäller tillstånd till fortsatt stentäkt på tomten Hardeberga 2:32 m.fl., dvs. stenbrottet intill Skrylle. LNF har motsatt sig fortsatt tillstånd eftersom dräneringen av vatten […]

Läs mer