Seger för miljön

Företaget NCC får inte tillstånd att utöka sin stenbrottsverksamhet invid Skrylle. Det blev beslutet från Mark- och miljödomstolen, som tagit hänsyn till de skador på miljön och de störningar för omgivningen som miljörörelsen och de kringboende påtalat. Domstolen hänvisar även till att ett annat stenbrott, det i Dalby, kommer att täta sprickorna i berget för […]

Läs mer

Föreningen växer kraftigt

Naturskyddsföreningen har under hösten fått en mängd nya medlemmar. På riksplanet har medlemsantalet ökat med 20.000, och lokalt har Lunds Naturskyddsförening fått över 600 nya medlemmar. Det sammanlagda antalet medlemmar i Lunds Naturskyddsförening närmar sig nu 4.200 personer. Den stora ökningen beror sannolikt dels på att den nya regeringen prioriterat ned klimat-och miljöarbetet så kraftigt, […]

Läs mer