Cykelskrivelser

LNF har nyligen skickat två skrivelser till Tekniska nämnden med förslag om förbättringar för stadens cyklister. Den ena gäller cykeltrafik på Pilsåkerområdet vid Nova, där planeringen enligt föreningen är mest inriktad på biltrafik. Cykelvägar, cykelparkeringar, skyltar och annan vägvisning finns nästan inte alls inne i området. Detta gör det osäkrare för cyklisterna, särskilt för dem […]

Läs mer

Lyckad klädbytardag

LNFs klädbytardag på Stadsbiblioteket den 27 april blev en klar framgång. Över 150 personer lämnade in och hämtade ut kläder, och många lyssnade också på föreläsningen med Filippa Nilsson om cirkulär shopping och hållbart mode. 520 plagg bytte ägare, vilket är en stor ökning jämfört med klädbytardagen i Stadshallen våren 2023, då 300 plagg byttes […]

Läs mer

LNF om Lunds översiktsplan

Att bygga ut Lunds kommun med 30 000 nya bostäder fram till år 2050 är inte möjligt att förena med kommunens egna miljö- och klimatmål. En sådan stark utbyggnad skulle medföra 50-100 000 ton utsläpp av klimatgaser per år bara genom byggandet. Den skulle även gå ut över den biologiska mångfalden och jordbruksmarken, eftersom enbart förtätning i […]

Läs mer