Nej till NCCs stenbrott i Skrylle

Nära stenbrottet i Skrylle ligger Natura 2000-området Måryd-Hällestad, som regeringen lovat EU att skydda. Så har dock inte skett: värdefulla växter och naturtyper som är beroende av en våt miljö har blivit så uttorkade att många arter försvunnit och många kärrmiljöer förstörts. Skälet är att sprickor i berggrunden i många år lett bort vatten till stenbrottet – periodvis så stora mängder som 10 badkar i minuten. Av detta och många andra skäl säger Lunds Naturskyddsförening nej till NCCs ansökan till Mark- och miljödomstolen om ett 30-årigt förlängt och utökat tillstånd till stenbrottsverksamhet.

Det stora vattenläckaget som förstört viktiga naturvärden hade inte varit nödvändigt. Man hade kunnat täta berget, vilket gjordes vid bygget av Citytunneln i Malmö. NCC har dock inte velat ta denna kostnad, vilket LNF kritiserar i sitt yttrande. Föreningen anser också att NCCs ansökan innehåller en mängd vinklade påståenden och ofullständiga undersökningar samt utelämnar många viktiga uppgifter.

Läs vårt Yttrande till MMD över bergtäkt i Skrylle 2021-08-14.

Läs alla våra senaste yttranden

Dela

Kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.