Hjälp igelkottarna!

Igelkotten är numera en rödlistad art. Dagens storskaliga jordbruk och den ökade trafiken på landsvägarna har gjort att igelkottens antal minskat på landet. Djuren finns nu i stället mest i tätorterna, men där möter de andra problem: gräsklippare, hundar och bristen på buskar, snår och lövhögar där de kan söka skydd.

Vill du hjälpa igelkottarna, så är här några bra råd:

  • Har du trädgård? Spara då löv- och rishögar samt använd inga kemiska bekämpningsmedel. Klipp inte gräs under buskar och snår, eftersom igelkottar sover där på dagarna.
  • Programmera robotklipparen att bara klippa på dagen, eftersom igelkottarna är aktiva på kvällen och natten.
  • Sätt gärna ut vatten om det är hett på sommaren. Vill du ge dem mat, så kan du sätta ut hund- eller kattmat, men inte mjölk.
  • Eldar du löv- och rishögar på våren, se först efter att det inte gömmer sig någon igelkott i bråten.
  • Håll hunden kopplad i områden där det är gott om buskar. Hundar kan skada igelkottar, särskilt om de sover eller är så unga att taggarna inte vuxit ut.
  • Igelkottar går i dvala på vintern. Vill du hjälpa dem till ett tryggt sovställe kan du bygga ett vinterbo åt dem. Tips om hur man gör finns på https://www.bioresurs.uu.se/myller/stad/igelkottbo.htm.

Fler igelkottstips finns på: Så får du igelkotten att trivas

Hittar du en skadad igelkott och vill veta om det är något du kan göra, så kan du fråga Eva Fallström, tfn 040-47 56 73. Hon arbetar frivilligt för KFV (Katastrofhjälp Fåglar och Vilt) i Vellinge–Trelleborg.