Årsstämman blir digital den 30 mars

Alla medlemmar  kallas härmed till årsstämma den 30 mars kl 19 (obs nytt datum). På grund av pandemin kommer årets stämma att genomföras digitalt. Så här kommer det att gå till:

Du som är medlem och vill delta i stämman anmäler dig genom att skicka ett mejl med rubriken Anmälan till årsstämman till lund(at)naturskyddsforeningen.se. I mejlet skriver du ditt namn, ditt mobilnummer och ditt medlemsnummer. Medlemsnumret finns på adressetiketten både på LNFs vårprogram och på tidningen Sveriges Natur.

Cirka en vecka före årsmötet skickar vi sedan en länk till webbmötet. Om du inte har tekniska möjligheter att delta på webben, så kommer det att finnas ett telefonnummer att ringa för att delta via telefon.

Efter sommaren hoppas vi kunna hålla ett medlemsmöte som en fysisk träff med bättre möjligheter till kontakter och diskussioner – mer information om detta kommer senare.

 

Vårprogrammet är klart

LNF:s aktivitetsprogram för våren 2021 är färdigt och kommer att skickas hem till medlemmarna under vecka 5. Det finns att läsa i pdf-format här på hemsidan under fliken Program.

På grund av pandemin är föreläsningarna på stadsbiblioteket inställda under våren.

LundaEkot borde höras mer

För vagt och för svagt. Så kan man sammanfatta Lunds Naturskyddsförenings syn på remissversionen av LundaEko III, kommunens program för ekologiskt hållbar utveckling under åren 2021-2030.

Naturskyddsföreningen är förstås positiv till idén med LundaEko – ett sådant program är både välkommet och nödvändigt. Men texten förlorar sig i detaljer och mätningar och lyckas inte koppla ett grepp på de stora frågorna. Till dessa hör hur nämnder och styrelser ska kunna uppnå de mål och delmål de blir ansvariga för (kommer det att finnas tillräckliga resurser?), och hur man ska kunna påverka invånarna i kommunen (hur ska dessa fås att vilja leva mer hållbart?)

Klimatmålet i LundaEko är också alltför lågt satt, menar Lunds Naturskyddsförening. Programmet talar om ”nära nollutsläpp 2050”, men det målet är sämre än både Sveriges nationella mål och EUs mål. Om kommunen menar allvar med att vilja vara ledande inom hållbar utveckling, så borde Lunds klimatmål vara betydligt mer ambitiöst.

Läs hela texten i Lunds Naturskyddsförenings synpunkter på LundaEko III.

Inställda föreläsningar

På grund av pandemin ställs alla program in på Stadsbiblioteket under november, vilket gör att alla våra återstående föreläsningar är inställda.

Det innebär att våra föreläsningar den 4 november om ”Urban natur” samt den 11 november om ”Hållbar mobilitet” ställs in. Även ”Nanoplast” den 18:e samt ”Havet äter Skåne” den 25:e får vi skjuta på framtiden.

Biblioteket har meddelat alla som bokat plats.

Cykeldagen inställd

Det blir ingen cykeldag den 19 september som vi hoppades när programmet skrevs. Lunds kommun som är huvudarrangör får inte arrangera några offentliga tillställningar p.g.a. pandemin. Vi får hoppas på en cykeldag i april nästa år i stället.

Lunds Fältbiologer drar igång med minifältisar

För våra yngsta medlemmar startar Lunds Fältbiologer nu så kallade minifältisaktiviteter, som riktar sig till barn i åldrarna 6-12. Ledda av en av klubbens medlemmar ger vi oss ut och studerar vår omgivning. Unga som lär unga. Det blir utflykter om någon timme där vi lär oss om arter, miljö och klimat – eller bara njuter av att vara utomhus. Den bakomliggande tanken är att väcka (eller vårda) ett naturintresse och introducera barn till den underbara föreningen Fältbiologerna.

Vi planerar till en början in fyra söndagar med start den 18 oktober, samling kl 10:00 på utsatt plats. Oömma kläder och stövlar rekommenderas. Mer info finns på Facebooksidan “Lunds Fältbiologer”. Vid frågor: kontakta styrelsen på lund@faltbiologerna.se eller ring ordförande Anton på 0729782764.

Anmäl ditt eller ditt barns intresse genom att fylla i anmälningsformuläret

Schema

18/10 Höstlöv. Samling vid parkeringen i nordväst, Lunds reningsverksdammar.

25/10 Svampar. Samling vid Billebjärs naturreservat.

1/11 Fåglar. Samling vid parkeringen i nordväst, Lunds reningsverksdammar.

8/11 Mossor & lavar. Samling vid parkeringen i nordväst, Lunds reningsverksdammar.

Anmälan till föreläsningarna i höst

På grund av de rekommendationer Folkhälsomyndigheten har tagit fram i syfte att minska smittspridning av covid-19 kräver alla programpunkter på Lunds stadsbibliotek anmälan. Mejla anmälan till folkbiblioteken@lund.se, ring 046-359 59 90 eller anmäl dig i bibliotekets infodiskar. Uppge ditt namn, dina kontaktuppgifter och vilken programpunkt anmälan avser. Biblioteket hanterar anmälningarna i turordning och bekräftar om du fått en plats eller inte. Observera att du ska ha fått en bekräftad plats för att få besöka arrangemanget.

Läs vårt program.

Höstprogrammet är klart

LNF:s aktivitetsprogram för hösten 2020 är färdigt och kommer att skickas hem till medlemmarna under vecka 34. Det finns att läsa i pdf-format här på hemsidan under fliken Program.

På grund av pandemin kan föreläsningar komma att bli inställda, eller ges för en begränsad publik med föranmälan. Kontrollera på vår eller stadsbibliotekets hemsida när det närmar sig.