Utomhusaktiviteter i april

Om inget oförutsett inträffar, kommer vi i LNF att genomföra de planerade utomhusaktiviteterna i april. Det är en runda för påsklovslediga barn och medföljande vuxna onsdag 8 april under ledning av en naturvägledare i Skrylle. Samling utanför Naturum kl. 9:30. Vidare bjuder vi på en kvällsvandring onsdag 15 april i S:t Larsparken, då Ulf Ryde visar vårlökar, nunneörter och andra tidigblommande arter. Samling kl. 18:00 vid S:t Lars vårdcentral.

Vid båda tillfällena gäller de allmänna rekommendationerna att hålla lite avstånd mellan deltagarna, och att inte komma till aktiviteten om du har några förkylningssymtom. Med det sagt, önskar LNF att ni får en skön stund ute i naturen.

Strandstädning lördag 21 mars

Att gå längs stranden söder om Lomma i en gles grupp och plocka skräp, det känns inte som särskilt riskabelt att bli influensasmittad där. Naturskyddsföreningen i Lomma-Bjärred ordnar skräpplockning på Alnarps strandängar på lördag, helt enligt programmet. För att komma dit från Lund får man dock åka buss 139 från Lund C kl 9:35 till Lomma busstation, där Lommaborna hämtar och skjutsar med bil till stranden. Tyvärr finns ingen busshållplats i närheten. Vi räknar med ungefär tre timmars arbete inklusive rast.

Ta med varma kläder, tåliga skor och arbetshandskar. Vi bjuder på fika, men ta med egen mugg. Gärna kikare, det finns många fåglar att titta på! Kontaktperson Henrik Jonsson, tfn 0708 989179.

Inställt

Med anledning av Coronaepidemin har vi ställt in flera programpunkter:

Miljöföreläsningarna onsdag den 18 mars 2020 (om hållbar mobilitet), den 25 mars (Havet äter Skåne) samt den 15 april (Semester på cykel) är inställda. Föreläsarna har lovat att ställa upp så snart det är möjligt och vi siktar på att ta med dem i höstens föreläsningsserie.

Vår årsstämma den 19 mars kommer bara att omfatta själva stämman. Föredraget (odla din egen mat) är inställt och föreläsaren har lovat att prata vid ett senare tillfälle. Stämman hålls i IOGT-lokalen med början kl 19.30 och vi kommer att möblera glest.

Klädbytardagen den 28 mars är inställd hos oss liksom i resten av landet. Naturskyddsföreningen hoppas att vi kan ha detta under Miljövänliga veckans prylbytardag den 3 oktober.

Även cykeldagen den 25 april är inställd av Lunds kommun. De hoppas kunna hitta ett senare datum för evenemanget.

Att nå ut och påverka

Lunds Naturskyddsförening (LNF) har funnits sedan 70-talet och har i dag runt 4000 medlemmar. Under åren som gått har föreningen använt många olika metoder för att få ut sitt budskap om värdet av att skydda natur och miljö. Vi har ordnat föreläsningar och utflykter, deltagit i konferenser och temadagar, talat med politiker och vanliga lundabor, med mera. Under fliken Vad vi gör har vi lagt ut en text som berättar om detta, både i form av ett sammanhållet dokument och under olika underrubriker där man kan klicka sig vidare för att läsa mer.

Dags för årets möte – årsstämman! Obs utan föredrag

Torsdag 19 mars håller LNF sin årsstämma. Eftersom många är tveksamma till att komma till möten och riskera att bli smittade, så genomför vi själva mötet i enkel form, utan föredrag och utan fika. Vi kan möblera glest i möteslokalen.

Vi i styrelsen uppmanar medlemmarna att komma och tala om vad ni tycker om vårt arbete och om det är något ni vill ändra på. Du som vill engagera dig, mycket eller lite, hör av dig! Du kan välja att gå in i en av arbetsgrupperna, eller om du känner för ett större engagemang, varför inte kandidera till en styrelsepost? Kontakta då valberedningen, Per Blomberg (per_blomberg@hotmail.com), Börje Åhgren (borje.ahgren@telia.com) eller Eva Sköld (evsk99@gmail.com). Vi är många som arbetar ideellt, men vi behöver ständigt bli fler.

Mötet börjar kl 19:30. Lokal är IOGT-NTO, Bantorget 5 i Lund.

Cykeltrafik på Pilsåkersområdet

Det måste bli lättare att cykla på Pilsåkersområdet i Lund! Alla som behöver handla något på Nova eller de andra affärerna i området vill eller kan inte åka bil, men ändå är området i huvudsak planerat för biltrafik. Det är nästan bara i utkanterna som det finns cykelvägar och -parkeringar, och området har mycket få skyltar som vägleder cyklisterna.

Det framhåller Lunds Naturskyddsförening i två skrivelser, dels till Tekniska nämnden i kommunen och dels till fastighetsägare och butiker på området. Vi föreslår bland annat att Avtalsvägen enkelriktas och att den ”överblivna” vägbanan görs till cykelbana, att det sätts upp kartor som visar cykelbanor och cykelställ, och att hindret norr om Novahuset tas bort så att även cyklister med låd- och lastcyklar kan ta sig fram till byggnaden. Inom området vill vi att det målas och skyltas cykelbanor samt att det blir fler cykelställ.

Läs våra skrivelser till Tekniska nämnden samt till fastighetsägarna.

Hela Sverige ställer om

Rapporterna om tillståndet för jordens klimat och om den pågående utrotningen av ett stort antal arter har ruskat om. Forskarna säger med eftertryck att det krävs en genomgripande omställning av våra nuvarande samhällen för att undvika de värsta scenarierna. Hur ska vi agera?

Naturskyddsföreningens generalsekreterare Karin Lexén presenterar föreningens satsning på den stora omställningen i Stadsbibliotekets atrium, onsdag 27 november kl. 18:00. Det blir tillfälle till frågor och diskussion.

Förbjud fortsatt täkt i Skrylle!

Företaget NCCs tillstånd att bedriva täktverksamhet i Södra Sandby bör återkallas och fortsatt täkt förbjudas, eftersom verksamheten hotar att ge Natura 2000-området Måryd-Hällestad bestående men. Det hävdar LNF i en begäran till Länsstyrelsen, där föreningen också yrkar på att NCC ska reparera de skador som bolagets verksamhet redan gett upphov till. Att återställandet av den skadade miljön ska finansieras av skattebetalarna anser LNF oskäligt.
Det är flera motstående intressen som kolliderar i Skrylleområdet i Södra Sandby. Här finns Skrylletäkten, som innehåller brytvärt bergmaterial av riksintresse, men här finns också ett tiotal naturreservat och en nationalpark. I direkt anslutning till täkten ligger Natura 2000-området Måryd-Hällestad, där Måryds och Skrylles naturreservat ingår.
Skyddet av Natura 2000-området ska enligt Miljöbalken prioriteras, men ändå har rikkärr och annan vattenberoende vegetation skadats genom att årligen 700 000 kbm vatten dräneras från det kringliggande området in i täkten. Vattnet pumpas visserligen tillbaka, men leds till en smal bäck som inte kommer de uttorkade områdena till godo. De viktiga naturvärden som legat till grund för Natura 2000-området riskerar därför att gå till spillo om täktverksamheten fortsätter.
Läs hela skrivelsen