Årsstämma med föredrag

På torsdag 22 mars håller Lunds Naturskyddsförening sin årsstämma. Det inleds med ett föredrag av Jonas Johansson om arbetet med vattenkvaliteten i Höje å, där man nått goda resultat även om mycket återstår. Därefter hålls själva stämman, då vi bland annat ska välja in nya ledamöter i styrelsen för det kommande året och diskutera föreningens arbete. Kom och gör din röst hörd! Vi vill gärna veta vad du tycker.

Föredraget börjar kl. 18.30 och är öppet för alla. I stämman som börjar ca 19.30 kan bara medlemmar delta. Välkomna! Vi bjuder på fika. Lokal: IOGT-NTO, Bantorget 5 i Lund.

Klimatriksdagen 2018

Klimatriksdagen äger rum i Stockholm 4-6 maj, som många säkert redan vet. Nu kommer en representant för Klimatriksdagen, Therese Ek, till Lund för att berätta mer om vad som händer och hur man kan engagera sig. Hon är på Naturskyddsföreningens lokal på Nils Bjelkegatan 4 B från 17.30 måndag 12 februari, och räknar med att mötet (som inkluderar fika) pågår till ca 19. Den som inte kan komma, men är intresserad av att veta mer, kan mejla henne på therese.ek@klimatriksdagen.se. Hon hoppas kunna träffa många klimatengagerade lundabor!

Det händer mer i höstens program

Än är höstterminen inte slut i LNF. På programmet återstår ännu några onsdagsföreläsningar i Stadsbiblioteket och den traditionsenliga fågelspaningen längs reningsverksdammarna på trettondagen. Notera också utflykten till Måkläppen söndag 14 januari! Senare i januari kommer så programmet för våren 2018 här på sidan och hem i era brevlådor.

Glad sommar!

Lunds Naturskyddsföreningen önskar sina medlemmar, och alla andra, en riktigt god sommar med många härliga naturupplevelser. LNF tar nu en paus med sina egna arrangemang, men det finns andra lokalkretsar som ordnar utflykter eller annat även i sommar. Titta på webbsidorna för andra lokala Naturskyddsföreningar för att få tips!

LNFs program för höstens aktiviteter kommer att läggas ut i sin helhet här på sidan i mitten av augusti. Aktiviteterna går också att se i kalendariet till höger.