Inställda föreläsningar

På grund av pandemin ställs alla program in på Stadsbiblioteket under november, vilket gör att alla våra återstående föreläsningar är inställda.

Det innebär att våra föreläsningar den 4 november om ”Urban natur” samt den 11 november om ”Hållbar mobilitet” ställs in. Även ”Nanoplast” den 18:e samt ”Havet äter Skåne” den 25:e får vi skjuta på framtiden.

Biblioteket har meddelat alla som bokat plats.

Cykeldagen inställd

Det blir ingen cykeldag den 19 september som vi hoppades när programmet skrevs. Lunds kommun som är huvudarrangör får inte arrangera några offentliga tillställningar p.g.a. pandemin. Vi får hoppas på en cykeldag i april nästa år i stället.

Lunds Fältbiologer drar igång med minifältisar

För våra yngsta medlemmar startar Lunds Fältbiologer nu så kallade minifältisaktiviteter, som riktar sig till barn i åldrarna 6-12. Ledda av en av klubbens medlemmar ger vi oss ut och studerar vår omgivning. Unga som lär unga. Det blir utflykter om någon timme där vi lär oss om arter, miljö och klimat – eller bara njuter av att vara utomhus. Den bakomliggande tanken är att väcka (eller vårda) ett naturintresse och introducera barn till den underbara föreningen Fältbiologerna.

Vi planerar till en början in fyra söndagar med start den 18 oktober, samling kl 10:00 på utsatt plats. Oömma kläder och stövlar rekommenderas. Mer info finns på Facebooksidan “Lunds Fältbiologer”. Vid frågor: kontakta styrelsen på lund@faltbiologerna.se eller ring ordförande Anton på 0729782764.

Anmäl ditt eller ditt barns intresse genom att fylla i anmälningsformuläret

Schema

18/10 Höstlöv. Samling vid parkeringen i nordväst, Lunds reningsverksdammar.

25/10 Svampar. Samling vid Billebjärs naturreservat.

1/11 Fåglar. Samling vid parkeringen i nordväst, Lunds reningsverksdammar.

8/11 Mossor & lavar. Samling vid parkeringen i nordväst, Lunds reningsverksdammar.

Anmälan till föreläsningarna i höst

På grund av de rekommendationer Folkhälsomyndigheten har tagit fram i syfte att minska smittspridning av covid-19 kräver alla programpunkter på Lunds stadsbibliotek anmälan. Mejla anmälan till folkbiblioteken@lund.se, ring 046-359 59 90 eller anmäl dig i bibliotekets infodiskar. Uppge ditt namn, dina kontaktuppgifter och vilken programpunkt anmälan avser. Biblioteket hanterar anmälningarna i turordning och bekräftar om du fått en plats eller inte. Observera att du ska ha fått en bekräftad plats för att få besöka arrangemanget.

Läs vårt program.

Höstprogrammet är klart

LNF:s aktivitetsprogram för hösten 2020 är färdigt och kommer att skickas hem till medlemmarna under vecka 34. Det finns att läsa i pdf-format här på hemsidan under fliken Program.

På grund av pandemin kan föreläsningar komma att bli inställda, eller ges för en begränsad publik med föranmälan. Kontrollera på vår eller stadsbibliotekets hemsida när det närmar sig.

Cykelturer och cykelkartor

Nu på sommaren, och särskilt i dessa coronatider, vill många vara ute i naturen. Cykel är ett perfekt transportmedel för den som vill ge sig ut på en utflykt utanför Lund. Lunds Naturskyddsförening har sexton förslag till cykelturer runt Lund, samlade i sex blad som nyligen uppdaterats. Vår kortaste tur (19 km) går till Uppåkra och Tirup, den längsta (36 km) följer i spåren av slaget vid Lund 1676. De flesta av turerna är barnvänliga, vilket betyder att de går på cykelbanor eller vägar med låg trafik.

Våra cykelkartor för tätorterna och omgivningarna, som visar vägar med liten eller måttlig trafik lämpliga för cyklister, finns nu också i ny upplaga. De finns att hämta gratis på turistbyrån, stadsbiblioteket samt på kommunhuset Kristallen.

Läs mer på våra sidor om cykling.

Klimatböcker

Den som vill sätta sig in i klimatfrågan har idag en uppsjö av böcker att välja på. Lunds Naturskyddsförening har gjort en lista med förslag på läsvärda, klimatrelaterade böcker inom olika områden, från forskning, ekonomi och samhälle till skönlitteratur och böcker som försöker visa på en väg framåt.

Läs listan: LNFs Klimatböcker

Cykel på tåg – tips inför semestern

Cykla långt och ta tåget hem. Eller ta cyklarna på tåget till ditt favoritmål och cykla omkring där. Det är lätt att ta sig till Skåne, Västergötland eller andra landsändar med mycket att titta på, en fantastisk natur och gott om mat- och fikaställen.

I nästan alla län kan man ta med sin cykel på de regionala tågen. På så sätt kan man åka med sin cykel till många stationer i Sverige. Lunds Naturskyddsförening har uppdaterat sin skrift om detta med en järnvägskarta som visar var man ta med sin cykel och hur tät tågtrafiken är på dessa sträckor.

Sedan förra året kan man nu ta cyklar även på en del tåg i Mälardalen vilket gör att man kan ta cykel på tåg till de flesta ställen i Sverige.

Observera att det på grund av den pågående epidemin kan finnas andra regler än normalt. Kontrollera med respektive regionala tågbolag, webbadresser finns i vår skrift.

Läs mer på: Cykel på tåg

Välkommen ut med LNF!

Lunds Naturskyddsförening fortsätter med vårens uteaktiviteter, där vi kan träffas utomhus och hålla ett säkert avstånd till varandra. Söndag 31 maj är det spaning efter trollsländor i Källbyområdet med Linda Birkedal, samling kl 10 vid busshållplats Korpvallen (stadsbusslinje 7). Vi genomför också den årliga röjningen i Kaninlandet utanför Torna Hällestad söndag 14 juni. Samling kl 11 vid gamla järnvägshållplatsen på västra sidan. Buss 159 går kl 10:00 från Lund C, avstigning kl 10:58 vid hållplats Gamlegårdsvägen.

Regeringen ger klartecken för Trafikplats Idéon

Trafikverket vill som bekant bygga ut E22-an mellan trafikplatserna Gastelyckan och Lund Norra. Både LNF, HSB-föreningen Djingis Khan, Samfällighetsföreningen Spexaren och flera enskilda lundabor har gång på gång kritiserat utbyggnadsplanen för att den motverkar klimatmålen och ökar buller och luftföroreningar i området.

Regeringen har dock inte tagit hänsyn till kritiken, utan har nu i en skrivelse från den 30 april avslagit alla överklaganden. ”Den samlade utvecklingen inom transportsystemet ska leda till att målet för transportsektorns utsläpp nås. Det innebär dock inte att varje enskild åtgärd (…) måste bidra till att uppfylla klimatmålet”, skriver man.

Enligt Trafikverkets beräkningar kommer trafiken på E22-an att öka från 38 000 till ca 65 000 fordon år 2040. Regeringens klartecken till projektet medför därför, enligt LNFs uppfattning,  att det blir ännu svårare att nå transportsektorns klimatmål. Enligt detta ska sektorns utsläpp minskas med minst 70 % till 2030, vilket går stick i stäv med denna och alla andra utbyggnadsplaner.