Klädbytardag lördag 1 april

Förnya din garderob på ett miljösmart och roligt sätt! Ta med högst 5 hela och rena plagg och lämna in mellan kl 10 och 12, och hämta ut lika många mellan kl 13 och 15. Plats: Domkyrkoforum, Kyrkogatan, Lund. Du som anmäler dig som ny medlem i Naturskyddsföreningen får boken Ägodela i välkomstpresent.

Fladdermusföredrag och årsstämma 21 mars

Tisdagen den 21 mars är det dags för Lunds Naturskyddsförenings årsstämma, som inleds kl 18.30 på IOGT-NTO på Bangatan 5 i Lund med ett föredrag av fladdermusexpert Johan Eklöv. Han berättar om var fladdermössen finns, hur de navigerar i mörkret och hur de klarar vintern. Därefter blir det årsstämma, val av ny styrelse och fika. Kom och säg vad du tycker om föreningens arbete, vi vill gärna veta vad just du tycker!

Öppet brev till Strålsäkerhetsmyndigheten om radioaktivt avfall från ESS

Lunds Naturskyddsförening LNF har uppmärksammat att ESS, den forskningsanläggning som håller på att byggas i nordöstra Lund, inte har löst frågan om var det radioaktiva avfall som uppstår ska tas om hand. ESS har fått tillstånd enligt miljöbalken och strålskyddslagen att bygga anläggningen, men den får inte tas i provdrift och radioaktivt avfall får inte produceras innan ESS har visat att det finns en avfallshanterare som kan ta emot och slutförvara det radioaktiva avfallet. ESS och Svensk Kärnbränslehantering (SKB) har slutit ett avtal där det klart framgår att SKB  inte kan ta emot avfall från ESS, vare sig i sin nuvarande förvaring eller i en planerad utbyggnad. SKB gör alla tänkbara reservationer i avtalet: ”SKB bedömer emellertid att det kan finnas förutsättningar att i framtiden ansöka om och erhålla de tillstånd och godkännanden som behövs för slutförvaring av en del av avfallet…” (vår kursivering).

ESS planerar att starta provdrift 2019. Lunds Naturskyddsförening kan inte se att avtalet med SKB innebär att det radioaktiva avfall som uppstår då kan förvaras på ett säkert sätt. LNF uppmanar i ett öppet brev   Strålsäkerhetsmyndigheten att dra samma slutsats som LNF.

Nu har vi sommarlov

Även Lunds Naturskyddsförening håller sommarlov. Efter röjningen i Kaninlandet 19 juni ordnar vi inga aktiviteter förrän hösten börjar. Preliminärt är första arrangemanget att spana efter fladdermöss på kvällen 2 september. Det tryckta programbladet skickas ut till medlemmarna i vecka 34 och läggs då också ut här på hemsidan.

Till dess önskar vi er alla en härlig sommar ute i naturen!

Välkomna till Naturnatten!

I år har vi valt att fira Naturnatten 5 juni på Nöbbelövs mosse i Lunds nordvästra utkant. Vi bjuder på blomstervandring på Gunnesboängen, guidade turer med flera kunniga fågelguider (ta med kikare!), håvning efter småkryp i dammen, fladdermusspaning, tipspromenad… Vi tänder elden och du kan ta med något att grilla. Naturkunnige Åke Egevad hjälper dig att tälja vasspipor och andra musikinstrument av naturens eget material. Det finns aktiviteter för alla åldrar!

Programmet börjar kl 18 och vi håller på så länge ljuset medger. Tidsschema för kvällens aktiviteter finns här: Naturnatten 2016-06-05 program.  Man kommer och går när man vill. Alla är välkomna och det kostar inget.

Cykel är ett bra sätt att ta sig till Nöbbelövs mosse (parkeringsplatser för bil är det ont om i närheten). Stadsbusslinje 4 stannar vid Gunnesbo gård bara något hundratal meter från ingången till naturreservatet.

Nu blir det aktiviteter utomhus

Nu när naturen är som allra vackrast satsar LNF på aktiviteter utomhus. På söndag 8 maj deltar vi i ”Vandringens dag” som hålls vid Naturum Skrylle kl 10-16. Där ges tips och råd för dig som vill komma ut på Skånes många vandringsleder, se http://www.skaneleden.se/vandringens-ar/valkommen-till-inspirationsdagar-med-aktiviteter-och-vandring/

Kommande programpunkter är besök i naturreservatet Flyinge ängar 18 maj och Klockarelyckan nära Dalby 22 maj. Den årliga förslåttern i Sularpskärret äger rum 1 juni, och 5 juni är det dags för Naturnatten! I år är den förlagd till Nöbbelövs mosse.

Barnvänlig byggd miljö torsdag 14 april

Varför behöver barn bra utemiljöer och vad gör städer och orter barnvänliga? Märit Jansson är universitetslektor i landskapsplanering med inriktning mot stadslandskapets bruk och förvaltning vid SLU i Alnarp. Hon forskar om betydelsen av grönytor och har skrivit ett tiotal artiklar i internationella vetenskapliga tidskrifter, mest om barns utemiljöer. Som boende i Hjärup har hon också intresserat sig för Hjärup ur ett barnperspektiv. Staffanstorps Naturskyddsförening arrangerar i Hjärups bibliotek, torsdagen den 14 april, kl. 19:15, fri entré.