Cykelkartor

Lunds Naturskyddsförening har tagit fram och tryckt flera cykelkartor:

Cykelkarta över Lunds omgivningar är i skala 1:50 000 och täcker ett område från Öresund i väster till Vombsjön i öster och från Malmö i söder till Kävlinge och Eslöv i norr.

Cykelkarta över Lunds tätorter är i skala 1:12 500. En sida visar Lunds stad inklusive en detaljkarta över innerstaden. Den andra sidan visar övriga tätorter i kommunen samt en översiktskarta som är en del av kartan ovan.

De båda lundakartorna kompletterar varandra. De finns att hämta turistbyrån i Lund, på kommunhuset Kristallen samt på stadsbiblioteket och på biblioteken i S Sandby, Dalby, Veberöd och Genarp.

Cykelkarta över Landskronas omgivningar (en sida) och Svalövs omgivningar (andra sidan) är i skala 1:50 000. Den täcker ett område från Öresund i väster till Söderåsen och Eslöv i öster samt från Hofterup i söder till Rydebäck och Bjuv i norr. Den finns att hämta på biblioteken.

Cykelkarta norr om Stångby

 

 

 

En karta är aldrig neutral. Den bild läsaren får kan styra ganska mycket av de vägval som görs. Det handlar framför allt om de vägar som kartan rekommenderar som cykelvägar. En kartsymbol som visar var man behöver cykla på vägar med biltrafik, så kallad blandtrafik, kan uppfattas på olika sätt. En lågtrafikerad sådan väg kan avskräcka för att man tror att biltrafik alltid är farligt, men den kan också invagga cyklisten i en falsk säkerhet om vägen har mer trafik än man förväntar sig.

Läs en utförligare förklaring: Om cykelkartan.

 

 

 

 

 

 

 

 

Tätortskarta över Nöbbelöv

 

Del av tätortskartan över Lunds stad. Det finns många bra cykelförbindelser och de går nästan alltid på cykelbanor.