Länkar

Här finns länkar till fina naturområden och andra bra tips

Receptsamling från Thomas Drejings välbesökta föreläsning ”Mera rotfrukter” på Stadsbiblioteket 2016:
Mera rotfrukter, receptsamling

Länk till fina grönområden o utflyktsmål i Lund, via kommunens webbplats:
http://www.lund.se/Medborgare/Bygga-bo–miljo/Parker-och-natur/Naturomraden/

och i Skåne, via Naturskyddsföreningen i Skåne:
http://skane.naturskyddsforeningen.se/skanes-natur/

Naturbilder och koordinater till natursköna platser, svampställen, m.m:
http://www.naturplats.com/