Nyårsvandring med fågelspaning

Nu är det nästan slut med LNF:s utomhusaktiviteter för denna höst. Men vi har som vanligt en vandring längs reningsverksdammarna runt nyår – den här gången söndag 6 januari. Vi går i sakta mak från Värpinge by mot S:t Larsområdet och spanar efter övervintrande fåglar. Samling kl. 11:15 vid busshållplatsen (stadsbusslinje 2) i Värpinge by.

Rösta på ett klimatvänligt medborgarförslag!

”Lundaförslag” är namnet på ett system där invånare i Lunds kommun kan lämna förslag på utveckling av kommunens verksamhet. Förslag som efter 60 dagar fått minst 100 röster går vidare till handläggning. Nu finns ett förslag som utarbetats av Fossil Free Lund i samarbete med Naturskyddsföreningen, och som går ut på att kommunen bör införa en så kallad koldioxidbudget för att få en bindande plan för de nedskärningar av växthusgaser som måste göras. Man kan läsa förslaget, och rösta för det, på medborgarförslag om kommunal koldioxidbudget.

Europeiska trafikantveckan i Lund

Hur ska innerstaden bli tillgänglig för alla? Under Europeiska Trafikantveckan 14–24 september stängs Klostergatan och Stora Gråbrödersgatan för privata motorfordon för att ge mer plats för gående, cyklister och kollektivtrafik.

LNF strävar efter att underlätta för klimatsmarta och miljövänliga transporter i Lund, och vi vill gärna höra lundabornas tips och synpunkter på hur det ska åstadkommas. Kom och prata med oss, vi finns i Tekniska förvaltningens bod vid Bangatan/Bantorget onsdag, torsdag och fredag klockan 12–16. Vi delar ut föreningens cykelkarta över Lunds omgivningar.

 

Lundapartiernas syn på miljöfrågorna

Alla partier i Lunds kommun tycker det vore bra att göra förbättringar för cykeltrafiken – sådant som en ny vägvisningsplan och nya skyltar, fler cykel- och färdriktningssymboler på cykel- och gångbanor och en översyn av cykelvägnätet. Däremot skiljer sig partierna kraftigt åt när det gäller andra idéer som skulle kunna göra staden grönare: högre p-avgifter och en ändrad parkeringsnorm, att ersätta vissa körbanor med cykelbanor och grönska, och att skapa fler odlingslotter och stadsodlingsområden.

Detta framgår av en enkät som Lunds Naturskyddsförening gjort med kommunens politiska partier. I enkäten presenteras olika förslag på områdena hållbar expansion, en grönare stad och ett stärkt klimatarbete, som partierna fått ta ställning till. Åtta partier – alla utom KD och SD – har svarat, och de många kommentarerna visar att enkäten uppfattats som engagerande och viktig.

Läs en sammanfattning av lundaenkätens resultat. Det finns även en mer detaljerad redogörelse för de olika partiernas svar.

PS Vi vill också passa på att berätta att Naturskyddsföreningen i Skåne gjort en liknande enkät riktad till regionfullmäktiges partier. Frågorna i denna enkät handlar bland annat om klimatskadliga subventioner av flygplatser, att låta Skånetrafiken erbjuda lånecyklar, och att miljöanpassa den mat som serveras i Region Skånes verksamheter. Läs resultatet av enkäten för Skåne.

Cykelturer runt Lund

Lunds Naturskyddsförening har tagit fram beskrivningar på sexton cykelturer runt Lund. Vår kortaste tur (19 km) går till Uppåkra och Tirup, den längsta (36 km) följer i spåren av slaget vid Lund 1676. De flesta av turerna är barnvänliga, vilket betyder att de går på cykelbanor eller vägar med låg trafik.

I våras pratade vi med Lunds turistbyrå om vad lundaborna söker när det gäller cykling. Enligt turistbyrån vill folk ha en lagom enkel cykeltur som går utanför Lund och med något att uppleva eller titta på.

Vårt svar är att det finns många trevliga små vägar och många sevärdheter. Läs mera om våra cykelturer runt Lund.

Klimatfrågan inför valet. Föredrag och politiskt samtal 18 juni

Professor Kevin Anderson talar om var klimatforskningen står i dag och vad det innebär för politiker, samhälle och privatpersoner (på engelska). Föredraget följs av en frågestund och samtal med politiker från de största partierna i Lund (på svenska). Klockan 15 – 17, LUX, Helgonavägen 3 i Lund.

Kevin Anderson kommer under midsommarveckan att cykla från Malmö och Lund till Göteborg och träffa flera kommuner längs vägen. Han är professor i energi och klimatförändringar vid University of Manchester samt biträdande chef vid det internationellt erkända Tyndall Centre for Climate Change Research. Han är en av Storbritanniens mest erkända och uppmärksammade klimatforskare och har lång erfarenhet av att kommunicera klimatvetenskap till beslutsfattare, näringsliv, civila samhället och media.

Läs mer på Klimatfrågan_LUX_föredrag och debatt_2018-06-18_kl_15-17

 

Cykelkarta över Lunds omgivningar

LNF:s cykelkarta har nu tryckts i en ny upplaga och finns att hämta gratis på Lunds turistbyrå (i stationshuset) samt på biblioteken. Det är samma karta som vi gav ut förra året med några mindre justeringar. Du behöver ingen ny om du redan har en karta, men sprid gärna budskapet så att vi får många som cyklar i Lunds omgivningar i sommar.