Cykelturer runt Lund

Lunds Naturskyddsförening har tagit fram beskrivningar på sexton cykelturer runt Lund. Vår kortaste tur (19 km) går till Uppåkra och Tirup, den längsta (36 km) följer i spåren av slaget vid Lund 1676. De flesta av turerna är barnvänliga, vilket betyder att de går på cykelbanor eller vägar med låg trafik.

I våras pratade vi med Lunds turistbyrå om vad lundaborna söker när det gäller cykling. Enligt turistbyrån vill folk ha en lagom enkel cykeltur som går utanför Lund och med något att uppleva eller titta på.

Vårt svar är att det finns många trevliga små vägar och många sevärdheter. Läs mera om våra cykelturer runt Lund.

Klimatfrågan inför valet. Föredrag och politiskt samtal 18 juni

Professor Kevin Anderson talar om var klimatforskningen står i dag och vad det innebär för politiker, samhälle och privatpersoner (på engelska). Föredraget följs av en frågestund och samtal med politiker från de största partierna i Lund (på svenska). Klockan 15 – 17, LUX, Helgonavägen 3 i Lund.

Kevin Anderson kommer under midsommarveckan att cykla från Malmö och Lund till Göteborg och träffa flera kommuner längs vägen. Han är professor i energi och klimatförändringar vid University of Manchester samt biträdande chef vid det internationellt erkända Tyndall Centre for Climate Change Research. Han är en av Storbritanniens mest erkända och uppmärksammade klimatforskare och har lång erfarenhet av att kommunicera klimatvetenskap till beslutsfattare, näringsliv, civila samhället och media.

Läs mer på Klimatfrågan_LUX_föredrag och debatt_2018-06-18_kl_15-17

 

Cykelkarta över Lunds omgivningar

LNF:s cykelkarta har nu tryckts i en ny upplaga och finns att hämta gratis på Lunds turistbyrå (i stationshuset) samt på biblioteken. Det är samma karta som vi gav ut förra året med några mindre justeringar. Du behöver ingen ny om du redan har en karta, men sprid gärna budskapet så att vi får många som cyklar i Lunds omgivningar i sommar.

Öppet brev till Strålsäkerhetsmyndigheten om radioaktivt avfall från ESS

Lunds Naturskyddsförening LNF har uppmärksammat att ESS, den forskningsanläggning som håller på att byggas i nordöstra Lund, inte har löst frågan om var det radioaktiva avfall som uppstår ska tas om hand. ESS har fått tillstånd enligt miljöbalken och strålskyddslagen att bygga anläggningen, men den får inte tas i provdrift och radioaktivt avfall får inte produceras innan ESS har visat att det finns en avfallshanterare som kan ta emot och slutförvara det radioaktiva avfallet. ESS och Svensk Kärnbränslehantering (SKB) har slutit ett avtal där det klart framgår att SKB  inte kan ta emot avfall från ESS, vare sig i sin nuvarande förvaring eller i en planerad utbyggnad. SKB gör alla tänkbara reservationer i avtalet: ”SKB bedömer emellertid att det kan finnas förutsättningar att i framtiden ansöka om och erhålla de tillstånd och godkännanden som behövs för slutförvaring av en del av avfallet…” (vår kursivering).

ESS planerar att starta provdrift 2019. Lunds Naturskyddsförening kan inte se att avtalet med SKB innebär att det radioaktiva avfall som uppstår då kan förvaras på ett säkert sätt. LNF uppmanar i ett öppet brev   Strålsäkerhetsmyndigheten att dra samma slutsats som LNF.