Nyårsvandring längs Höje å söndag 5 januari

Den traditionella nyårsvandringen längs Höje å och reningsverksdammarna blir lite annorlunda i år, eftersom fyra av de sex reningsverksdammarna är tömda på vatten! Men vi samlas ändå som bestämt klockan 11.15 vid busshållplatsen i Värpinge by och går den vanliga rundan, och kikar lite extra efter vad som hörs i buskagen i stället. Vandringen leds av Linda Birkedal. Ta med kikare om du har och fika för en kort rast, varma kläder och skor som tål väta. Stigen kan vara mycket lerig.

Nyårsvandring längs Höje å 5/1

Efter all julmat och (snart) nyårsfirande ska det bli skönt att ge sig ut i naturen och spana på övervintrande fåglar vid Höje å och reningsverksdammarna. Vi hjälps åt att identifera gäss, änder och andra fåglar. Vandringen går i sakta mak från Värpinge by, men tänk på att stigen kan vara lerig efter det milda vädret. Samling vid busshållplatsen i Värpinge by (linje 2) klockan 11.15. Ta med varma kläder, fika och kikare om du har.

Hej naturvänner!

Den nya sidan är under uppbyggnad och kommer att ersätta den gamla sidan med utgången av januari 2014.

Synpunkter på innehåll eller förslag rörande sidan mottages på johan.kerttu(at)gmail.com